Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
  OTRĀ SVAIGUMA RITUĀLISMS
 

Un Jēzus nosūtīja Sev priekšā vēstnešus. Un iedami tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai Viņam apgādātu vietu, kur nomesties. Un tie Viņu neuzņēma, tāpēc, ka Viņš bija ceļā uz Jeruzālemi. Kad Viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja:“Kungs, ja Tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina.”Bet Viņš apgriezdamies tos aprāja un sacīja:“Vai jūs nezināt, kādam Garam jūs piederat?
Jo Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, 
bet pestīt.” Un tie gāja uz citu ciemu.  
Lūkas Ev. 9:52-56

Kristietības spēks ir Kristus darbībā, cilvēka dvēseles stāvokļa maiņā. Tas prasa vispirms nopietnu, bezkompromisa darbu pašam ar sevi – atsacīt grēkam, vecajam, sevi attaisnojošajam domāšanas veidam, lai būtu vieta mīlestībai uz Dievu un cilvēkiem. Kristus dod visas iespējas dvēselē, garā un miesā, lai šīs pārmaiņas varētu notikt. Tā nav reliģioza domāšana vien, ko Kristus pie mums grib redzēt, bet jauns dzīves veids – kopā ar Viņu. Evaņģēlijs piedāvā, bet neuzspiež jaunu pasauli – kopā ar Dievu, Viņa domāšanas veidā. Jaunu esamību – mieru, prieku un piepildījumu Dievā. Vecā esamība jāatstāj – te Kristus ir nepielūdzams. Tas, kas mani vārdzināja un pazemoja – atkarības alkoholisma, narkomānijas, azartspēļu, seksuālas izlaidības, vardarbības veidā ir jāatmet – vai arī es neesmu kristietis. Spēku atmešanai dod Dievs. Cilvēkam ar saviem spēciņiem ir par maz. To visi ātri saprot. Rodas jautājums: vai es to gribu? 

Kas man jādara, lai es pārveidotos?


Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »