Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!


KULDĪGAS PILSĒTAS SVĒTKU KONCERTI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ


SESTDIENA, 21. jūlijs plkst. 12.00-20.00

Jauniešu kora Lai Top, sieviešu kora Gaisma, Kuldīgas 2.vidusskolas kora koncerts 12.00

Ērģeļmūzikas, vokālistes un saksofonistu koncerts No baroka līdz mūsdienām 13.00

Ingrīda Petrauska (ērģeles), Rebeka Jāvalde (balss), Kuldīgas saksofonistu ansamblis

Vokālo ansambļu Karameles, Trifeles, Triumfs,Konfektītes koncerts 14.30

Vokālo ansambļu Nona un Tikai Tā (Ikšķile) koncerts 15.30

Jauktā kora Ventus (Kuršēni, Lietuva) koncerts 16.30

Vokālā ansambļa Art-Folk Sakartvelo (Tbilisi, Gruzija) koncerts 17.30

Jāņa Lūsēna mūzikas programma vēlā vakarā Aiz  19.00

Jānis Lūsēns (klavieres), Harijs Gūtmanis (metalafoni, zvaniņi, perkusijas), Māris Ziemelis (čells), Evija Mundeciema (flautas, harmonijs, zvaniņi), Jānis Lūsēns juniors (bass)

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI A.D. 2018.

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZE

SILARĀJU KAPOS -  sestdien, 28. jūlijā plkst. 10.00

PĻAVSARGU KAPOS – sestdien, 28. jūlijā plkst. 11.00

PŪCES KAPOS – sestdien, 28. jūlijā plkst. 12.00

 MAŅĢENES KAPOS – sestdien, 28. jūlijā plkst. 13.00

UPESOSTU KAPOS – sestdien, 28. jūlijā plkst. 14.00 


KULDĪGAS MEŽA KAPOS – svētdien, 5. augustā plkst. 12.00


PELČU CENTRA KAPOS – sestdien, 11. augustā plkst. 10.00

GIŅU KAPOS – sestdien, 11. augustā plkst. 11.00

RIMZĀTU KAPOS – sestdien, 11. augustā plkst. 12.00

BIŠAVU KAPOS – sestdien, 11. augustā plkst. 13.00


RENDAS DRAUDZE

CĒRPU KAPOS – sestdien, 28. jūlijā plkst. 10.00

OZOLU KAPOS – sestdien, 28. jūlijā plkst. 11.00

AVOTNIEKU KAPOS – sestdien, 28. jūlijā plkst. 12.00

KOĻU KAPOS – sestdien, 28. jūlijā plkst. 13.00


VĀRMES SV. MIĶEĻA DRAUDZE

KŪLU KAPOS – sestdien, 11. augustā plkst. 12.00

DREIMAŅU KAPOS – sestdien, 11. augustā plkst. 13.00 

SPĀRU KAPOS – sestdien, 11. augustā plkst. 14.00


ALEKŠA KAPOS – svētdien, 2. septembrī plkst. 10.00

BUSKU KAPOS – svētdien, 2. septembrī plkst. 11.00


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, fotoizstāde Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās
Autors - Livars Jankovskis 
 

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

 Apzinot visas mūsu zemes baznīcas, tika izveidota unikāla fotoizstāde “Latvijas dievnami” krāsu fotogrāfijās, kuru 1995. gada Lieldienās Sv. Pētera baznīcā atklāja Valsts prezidents Guntis Ulmanis, klātesot Latvijas vadošo konfesiju arhibīskapiem un republikas inteliģencei.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, kā arī Bībeles, dziesmu un lūgšanu grāmatas citu pasaules tautu valodās un fotoizstāde „Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās”.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

 ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU "SVĒTDIENAS RĪTS"
ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 
Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.pasts.lv ; www.abone.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.


‌‌
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪLIJĀ NENOTIEK

SESTDIENA, 21. jūlijs plkst. 12.00-20.00

Jauniešu kora Lai Top, sieviešu kora Gaisma, Kuldīgas 2.vidusskolas kora koncerts 12.00

Ērģeļmūzikas, vokālistes un saksofonistu koncerts No baroka līdz mūsdienām 13.00

Ingrīda Petrauska (ērģeles), Rebeka Jāvalde (balss), Kuldīgas saksofonistu ansamblis

Vokālo ansambļu Karameles, Trifeles, Triumfs, Konfektītes koncerts 14.30

Vokālo ansambļu Nona un Tikai Tā (Ikšķile) koncerts 15.30

Jauktā kora Ventus (Kuršēni, Lietuva) koncerts 16.30

Vokālā ansambļa Art-Folk Sakartvelo (Tbilisi, Gruzija) koncerts 17.30

Jāņa Lūsēna mūzikas programma vēlā vakarā Aiz  19.00

Jānis Lūsēns (klavieres), Harijs Gūtmanis (metalafoni, zvaniņi, perkusijas), Māris Ziemelis (čells), Evija Mundeciema (flautas, harmonijs, zvaniņi), Jānis Lūsēns juniors (bass)

SV. MARIJAS MAGDALĒNAS DIENA, DEVĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. jūlijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijā 7:36-50  “Jēzus un grēciniece”


PIRMDIENA,  23. jūlijs   

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00  


APUSTUĻA JĒKABA VECĀKĀ DIENA, TREŠDIENA, 25. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijā 20:20-28  “Jēkaba un Jāņa mātes lūgums”


PIEKTDIENA, 27. jūlijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 28. jūlijs KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI - SILARĀJU KAPOS 10.00; PĻAVSARGU KAPOS 11.00; PŪCES KAPOS 12.00; MAŅĢENES KAPOS 13.00; UPESOSTU KAPOS 14.00 

DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. jūlijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 18:9-14  “Līdzības par farizeju un muitnieku” 


PIRMDIENA, 30. jūlijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dzīvības Vārds jūlijam:

Sējiet taisnību, ievāciet žēlastību! Plēsiet sev jaunu plēsumu! Laiks meklēt Kungu - lai Viņš nāk un liek līt taisnības lietum pār jums!

Pravieša Hozejas grāmata 10:12  DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. AUGUSTĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS AUGUSTĀ NENOTIEK


TREŠDIENA, 1. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 3. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 5. augusts

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS KULDĪGAS MEŽA KAPOS  12.00

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 6:24-35  “Jēzus - Dzīvības Maize”


MŪSU KUNGA APSKAIDROŠANAS DIENA, PIRMDIENA, 6. augusts

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 8. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 10. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 11. augusts - KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI: PELČU CENTRA KAPOS 10.00; GIŅU KAPOS 11.00; RIMZĀTU KAPOS 12.00; BIŠAVU KAPOS 13.00


DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 12. augusts, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 16:21-28  “Jēzus māca par Savu nāvi un augšāmcelšanos”


PIRMDIENA, 13. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


JAUNAVAS MARIJAS PAAUGSTINĀŠANAS DIENA, trešdiena, 15. augusts 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:46-55 “Jaunavas Marijas slavas dziesma Dievam”


PIEKTDIENA, 17. augusts   

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 19. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 6:51-58  “Jēzus - Dzīvā Maize”


PIRMDIENA, 20. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 21. augusts  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 22. augusts 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


APUSTUĻA SV. BARTOLOMEJA DIENA, PIEKTDIENA, 25. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 26. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 6:24-34  “Par kalpošanu diviem kungiem; pasaulīgās raizes un Dieva valstība”


PIRMDIENA, 27. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


JĀŅA KRISTĪTĀJA ASINSLIECĪBAS DIENA, TREŠDIENA, 29. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 6:51-58  “Jāņa Kristītāja nāve”


PIEKTDIENA, 31. augusts   

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības vārds augustam:

Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

Apustuļa Jāņa 1. vēstule 4:16

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »