Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


SĀKOT AR TREŠDIENU, 17. novembri, virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283


DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2021. g. NOVEMBRĪ

Pēc 15. novembra Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca darbojas "zaļajā režīmā" - dievkalpojumus var apmeklēt visi, kam ir sadarbspējīgi sertifikāti

Mīļā draudze, sapratīsim vienkāršu lietu - es neesmu ne izdomājis, ne uzspiedis "zaļo režīmu", vai jebkurus citus ierobežojumus. Tas ir Tieslietu ministrijas rīkojums, kas mums jāievēro, lai varētu notikt dievkalpojumi. Esmu pret jebkādiem ierobežojumiem - dievnamam jābūt atvērtam visiem. Lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk, būsim likumpaklausīgi. Paldies, ka Jūs to saprotat. To rakstu galvenokārt tiem ārpus mūsu draudzes, kuri raksta naida pilnus komentārus.
Virsmācītājs Viesturs Pirro


TREŠDIENA, 24. novembris
DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00
‌ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA, 28. novembris
BĒRNU UN ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 13.00
DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 14.00
Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 19:28-40 “Jēzus iejāj Jeruzālemē”
‌‌
 ‌‌‌
Dzīvības vārds novembrim:

Kungs lai vada jūsu sirdis mīlestībā uz Dievu un Kristus izturībā.

Apustuļa Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem 3:5


DIEVKALPOJUM KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2021. g. DECEMBRĪ

Sakarā ar Covid 19 koronavīrusa izplatību Kuldīgā un Latvijā matutīnes (pirmdienas rīta dievkalpojumi),Bībeles stundas, jauniešu un vīru vakari, Svētdienas skolas nodarbības, iesvētāmo mācības decembrī nenotiek


TREŠDIENA, 1. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA, 5. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 11:2-10 “Jēzus liecība par Jāni Kristītāju” 


TREŠDIENA, 8. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 12. decembris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 1:19-28 “Jāņa Kristītāja liecība”


TREŠDIENA, 15. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 19. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:26-38 “Virseņģeļa Gabriela pasludinājums Jaunavai Marijai par Jēzus Kristus piedzimšanu”


TREŠDIENA, 22. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS, PIEKTDIENA, 24. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:1-14 “Jēzus Kristus piedzimšana”

 


ZIEMSVĒTKI – KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, SESTDIENA, 25. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:15-20 “Betlēmes gani atrod Jēzu”


OTRIE ZIEMSVĒTKI, PIRMĀ ASINSLIECINIEKA SV. STEFANA DIENA, SVĒTDIENA, 26. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 23:34-39 “Jēzus stāsta par taisno vajāšanām”


TREŠDIENA,  29. decembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


VECGADA DIENA, PIEKTDIENA, 31. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  23.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 25:31-46 “Jēzus stāsta par Pastaro tiesu”


Dzīvības vārds decembrim:

Dziedi un līksmojies, Ciānas meita! Jo, redzi, Es nāku, Es mitīšu pie tevis! - saka Kungs. 

Pravieša Caharijas grāmata 2:14‌LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!


Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā: 
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »