Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/


ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ

TREŠDIENA, 13. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 14. novembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata - īss pārskats par 36., 37., 38. un 39. nodaļām; 40. nodaļa

Iesvētāmo mācība - nodarbība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 15. novembris  

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas Valsts svētku svētbrīdis un koncerts  12.00  baznīcā

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 17. novembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 9:18-26 “Jēzus dziedina Jaira meitu un ar asinsteci slimo sievieti”LATVIJAS NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS DIENA, pirmdiena, 18. novembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 19. novembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


LIELĀ LŪDZAMĀ DIENA, TREŠDIENA, 20. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 13:1-5 “Atgriezieties no grēkiem vai iesiet bojā”


CETURTDIENA, 21. novembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

Iesvētāmo mācība - nodarbība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 22. novembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


MŪŽĪBAS SVĒTDIENA, MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA, 24. novembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 25:1-13 “Līdzība par desmit jaunavām”


PIRMDIENA, 25. novembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 27. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 28. novembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

Iesvētāmo mācība - nodarbība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 29. novembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības vārds novembrim:

Es zinu, mans Glābējs dzīvs un galā nostāsies pār pīšļiem, kad man vairs nebūs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu!

Ījaba grāmata 19:25 - 26


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU VAKARI, KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ  2019. g. DECEMBRĪ


ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA, 1. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 21:1-11 “Jēzus iejāj Jeruzālemē”


PIRMDIENA, 2. decembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 4. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 5. decembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

Iesvētāmo mācība - nodarbība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 6. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA, 8. decembris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 3:1-12 “Jāņa Kristītāja sludināšana” 


PIRMDIENA, 9. decembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 11. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 12. decembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

Iesvētāmo mācība - nodarbība  18.30  draudzes namā

PIEKTDIENA, 13. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 14. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00 


ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 15. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 11:2-11 “Jēzus liecība par Jāni Kristītāju”


PIRMDIENA, 16. decembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 17. decembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā  


TREŠDIENA,  18. decembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 19. decembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

Iesvētāmo mācība - nodarbība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 20. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


SESTDIENA, 21. decembris 

Kuldīgas Mūzikas skolas Ziemsvētku koncerts  17.00


ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 22. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 24:1-14 “Jēzus stāsta par pasaules galu”


PIRMDIENA, 23. decembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS, OTRDIENA, 24. decembris 

SVĒTDIENAS SKOLAS ZIEMSVĒTKU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN KONCERTU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:1-14 “Jēzus Kristus piedzimšana” 


ZIEMSVĒTKI – KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, TREŠDIENA, 25. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:15-20 “Betlēmes gani atrod Jēzu”


APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA SV. JĀŅA DIENA, PIEKTDIENA,  27. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC ZIEMSVĒTKIEM, 29. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:34-40 “Simeons un Anna svētī Bērnu Jēzu”


PIRMDIENA, 30. decembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


VECGADA DIENA, OTRDIENA, 31. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  23.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 12:35-40 “Esiet nomodā!”


Dzīvības vārds decembrim:

Kurš no jums bīstas Kunga?! Klausieties Viņa kalpa balsi, tie, kas staigājat tumsībā, kam nav gaišuma, - tas lai uzticas Kunga Vārdam un paļaujas uz Dievu!

Pravieša Jesajas grāmata 50:10  

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »