Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI
Tas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒKULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI, KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ


TREŠDIENA, 16. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 17. septembris   

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 18. septembris 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SEŠPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 20. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 14:1-11 “Jēzus dziedina tūskas slimo; pazemība un viesmīlība”


APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA SV. MATEJA DIENA,PIRMDIENA, 21. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 23. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 24. septembris   

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 25. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 27. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:34-46 “Lielākais bauslis; par Jēzu Kristu - Dāvida dēlu un Kungu”


PIRMDIENA, 28. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


ERCEŅĢEĻA MIHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, OTRDIENA, 29. septembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:1-11 “Lielākais Debesu Valstībā; Jēzus brīdina no apgrēcināšanas; ”


TREŠDIENA, 30. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


Dzīvības vārds septembrim:

Viss ir no Dieva, kas mūs ar Sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādejādi Dievs Kristū pasauli samierina ar Sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos Viņš ir ielicis izlīguma vēsti.

Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5:18-19


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. OKTOBRĪ


CETURTDIENA, 1. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 2. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 3. oktobris 

 MUZIKĀLS SADRAUDZĪBAS VAKARS DIEVS IR UZTICAMS  18.00  draudzes namā - dziesmas, dzeja, liecība par Dieva brīnišķīgajiem darbiem - Marika Ivsiņa (Saldus)


PĻAUJAS SVĒTKI, ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 4. oktobris    

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42 “Druvas jau ir baltas pļaujai” 


PIRMDIENA, 5. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM 07.00


TREŠDIENA, 7. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 


CETURTDIENA, 8. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 9. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 11. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:1-14 “Līdzība par ķēniņa dēla kāzām”


PIRMDIENA, 12. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 14. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 15. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 16. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 18. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:15-22 “Par nodevu maksāšanu cēzaram”


PIRMDIENA, 19. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 20. oktobris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 21. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 22. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 23. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 25. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna:  Mateja Evaņģēlijs 18:23-35  “Līdzība par nelietīgo kalpu”


PIRMDIENA, 26. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


APUSTUĻU SV. SĪMAŅA UN SV. JŪDAS DIENA, TREŠDIENA, 28. oktobris  

HERCOGAM JĒKABAM - 410 

Senās mūzikas ansambļa un baroka orķestra koncerts  18.00  baznīcā

Diriģents Māris Kupčs


CETURTDIENA, 29. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 30. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


REFORMĀCIJAS DIENA, TICĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI, SESTDIENA, 31. oktobris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22  “Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa”


Dzīvības vārds oktobrim:

Rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kurieni Es jūs aizdzinu trimdā, un lūdziet Kungu par to, jo tās labums būs jūsu labums!

Pravieša Jeremijas grāmata 29:7LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!


Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā: 
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »