Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES 

KOPSAPULCE 

AR DRAUDZES PADOMES PĀRVĒLĒŠANU 
SESTDIEN, 21. septembrī plkst. 10.00 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 

AICINĀTI VISI DRAUDZES LOCEKĻI!


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

PIEKTDIENA, 23. augusts

ĒRĢEĻMŪZIKAS UN SAKSOFONA KONCERTS  18.00 baznīcā - Larisa Carjkova (ērģeles); Arvīds Kazlausks (saksofons); Anu Mari Uuspeld, soprāns (Igaunija)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 
LIEPĀJAS DIECĒZES DIENA SESTDIEN, 14. septembrī DOBELĒKAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI    A.D. 2019.

VĀRMES SV. MIĶEĻA DRAUDZĒ

ALEKŠA KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 10.00

BUSKU KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 11.00


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/


ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. AUGUSTĀ UN SEPTEMBRĪ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS AUGUSTĀ NENOTIEK


OTRDIENA, 20. augusts  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 21. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 23. augusts 


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

PIEKTDIENA, 23. augusts

ĒRĢEĻMŪZIKAS UN SAKSOFONA KONCERTS  18.00 baznīcā - Larisa Carjkova (ērģeles); Arvīds Kazlausks (saksofons), Anu Mari Uuspeld, soprāns (Igaunija)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 25. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 7:31-37  “Jēzus dziedina kurlmēmu vīru”


PIRMDIENA, 26. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00TREŠDIENA, 28. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 30. augusts 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības vārds augustam:

Ejiet un sludiniet: Debesu valstība ir klāt!

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: Mateja Evaņģēlijs 10:7
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. SEPTEMBRĪ

DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 1. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 10:25-37 “Žēlsirdīgais samarietis”


PIRMDIENA, 2. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas svētbrīdis, sākot jauno mācību gadu baznīcā 12.45, vada mācītājs Viesturs Pirro


TREŠDIENA, 4. septembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 5. septembris  

Iesvētāmo mācība - pirmā nodarbība  18.30


PIEKTDIENA, 6. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TĒVA DIENA, TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 8. septembris, desmitās tiesas ziedošana   

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 17:11-19 “Jēzus dziedina desmit spitālīgos” 


PIRMDIENA, 9. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 11. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 12. septembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmatas 30. nodaļa


PIEKTDIENA, 13. septembris  

Ērģeļmūzikas un klarnetes koncerts  18.00 - Liene Kalnciema (ērģeles), Mārtiņš Circenis (klarnete)

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 14. septembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00 ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-10 “Līdzības par pazudušo avi un pazudušo drahmu”


PIRMDIENA, 16. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 17. septembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 18. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 19. septembris   

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 20. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES 

KOPSAPULCE 

AR DRAUDZES PADOMES PĀRVĒLĒŠANU 
SESTDIEN, 21. septembrī plkst. 10.00 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 

AICINĀTI VISI DRAUDZES LOCEKĻI!

PIECPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 7:11-17 “Jēzus atdzīvina atraitnes dēlu Nainē”


PIRMDIENA, 23. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 25. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 26. septembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 27. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ERCEŅĢEĻA MIHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, SEŠPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:1-9 “Lielākais Debesu valstībā; neapgrēciniet nevienu”


PIRMDIENA, 30. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dzīvības vārds septembrim:

Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: 

Mateja Evaņģēlijs 16:26

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »