Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 MĒS TICAM
 SVĒTDARBĪBAS
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5LEKCIJA

KĀ MANTOT NETIESĀJOŠU SIRDI.
KĀ IZLĪGT UN PĀRVARĒT PLAISAS STARP TUVĀKAJIEM.

SESTDIEN, 3. februārī plkst. 10.00 - 15.00
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes namā 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 


‌LEKTORS - MĀCĪTĀJS JĀNIS BITĀNS

Aicināti visi interesenti!
Ziedojums - EUR 5
Pieteikties līdz 30. janvārim - Gunta +371 22329171; Mārīte +371 20053513
Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


IESVĒTĀMO MĀCĪBAS CETURTDIENĀS plkst. 18.30 draudzes namā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 31. 


LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, fotoizstāde Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās
Autors - Livars Jankovskis 
 

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

 Apzinot visas mūsu zemes baznīcas, tika izveidota unikāla fotoizstāde “Latvijas dievnami” krāsu fotogrāfijās, kuru 1995. gada Lieldienās Sv. Pētera baznīcā atklāja Valsts prezidents Guntis Ulmanis, klātesot Latvijas vadošo konfesiju arhibīskapiem un republikas inteliģencei.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, kā arī Bībeles, dziesmu un lūgšanu grāmatas citu pasaules tautu valodās un fotoizstāde „Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās”.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

 ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU "SVĒTDIENAS RĪTS"
ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 
Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.pasts.lv ; www.abone.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.


DIEVKALPOJUMI, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ


TREŠDIENA, 24. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 26. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

VĪRU VAKARS VIESU NAMĀ “POLĪŠI”  18.00


SEPTUAGESIMA, DEVĪTĀ SVĒTDIENA PIRMS LIELDIENĀM, 28. janvāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 1:21-28 “Jēzus dziedina apsēsto vīru Kapernaumas sinagogā”


TREŠDIENA, 31. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


Dzīvības Vārdi janvārim:

2018. gada lozungs: 

Tas, kas sēdēja tronī, man sacīja: “Tas ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajiem dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota.” 

Jāņa Atklāsmes grāmata 21:6


Bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, tad nedari nekādu darbu - ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavs tavs vērsis, ne tavs ēzelis, ne tavs lops, ne svešinieks, kas mīt tavos vārtos, - tas tādēļ, lai tavs vergs un verdzene atpūstos tāpat kā tu!

5. Mozus 5:14

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ  2018. g. FEBRUĀRĪ

PIEKTDIENA, 2. februāris

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


‌LEKCIJA

KĀ MANTOT NETIESĀJOŠU SIRDI.
KĀ IZLĪGT UN PĀRVARĒT PLAISAS STARP TUVĀKAJIEM.

SESTDIEN, 3. februārī plkst. 10.00 - 15.00
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes namā 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 


‌LEKTORS - MĀCĪTĀJS JĀNIS BITĀNS

Aicināti visi interesenti!
Ziedojums - EUR 5
Pieteikties līdz 30. janvārim - Gunta +371 22329171; Mārīte +371 20053513
Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

SEXAGESIMA, ASTOTĀ SVĒTDIENA PIRMS LIELDIENĀM, 4. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 1:29-39 “Jēzus dziedina slimos un sludina visā Galilejā”


TREŠDIENA, 7. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 9. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ESTO MIHI - SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 11. februāris, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 9:2-9 “Apskaidrošanas kalnā”


PELNU DIENA, GAVĒŅA LAIKA SĀKUMS, TREŠDIENA, 14. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 6:16-21 “Par gavēni; par mantas krāšanu”


PIEKTDIENA, 16. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


INVOCAVIT, GAVĒŅA LAIKA PIRMĀ SVĒTDIENA, 18. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 4:1-11 “Jēzus kārdināšana”


PIRMDIENA, 19. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 20. februāris  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā


TREŠDIENA, 21. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 22. februāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 23. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


REMINISCERE, GAVĒŅA LAIKA OTRĀ SVĒTDIENA, 25. februāris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 8:31-38  “Jēzus māca par savu nāvi un augšāmcelšanos”


PIRMDIENA, 26. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 28. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


Dzīvības Vārds februārim:

Bauslības vārdi tev ir jo tuvu - tavā mutē un tavā sirdī, tikai pildi tos.

 5. Mozus grāmata 30:14

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 ramonapirtniece@inbox.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 22329115

sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628 ; +371 22329097
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »