Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!ADVENTA LAIKS - 3. Adventa svētdiena: 16. decembris KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARĀ, PIRMDIEN, 24. decembrī plkst. 13.00

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTDIENAS SKOLAS UZVEDUMU

 

TUR DĀVIDA PILSĒTĀ, KRISTUS SILĪTĒ DUS

VISI MĪĻI AICINĀTI UN GAIDĪTI!  BĪBELES STUNDAS DRAUDZES NAMĀ Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

 CETURTDIEN, 13. decembrī plkst. 17.30 

Tēma: Pravieša Jesajas grāmatas 13. un 14. nodaļa 


LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, fotoizstāde Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās
Autors - Livars Jankovskis 
 

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

 Apzinot visas mūsu zemes baznīcas, tika izveidota unikāla fotoizstāde “Latvijas dievnami” krāsu fotogrāfijās, kuru 1995. gada Lieldienās Sv. Pētera baznīcā atklāja Valsts prezidents Guntis Ulmanis, klātesot Latvijas vadošo konfesiju arhibīskapiem un republikas inteliģencei.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, kā arī Bībeles, dziesmu un lūgšanu grāmatas citu pasaules tautu valodās un fotoizstāde „Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās”.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

 ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU "SVĒTDIENAS RĪTS"
ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 
Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.pasts.lv ; www.abone.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU VAKARI, KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ  2018. g. DECEMBRĪ UN 2019. g. JANVĀRĪ


TREŠDIENA, 12. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 13. decembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 


PIEKTDIENA, 14. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 16. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 3:7-18 “Jāņa Kristītāja sludināšana”


PIRMDIENA, 17. decembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 18. decembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā  


TREŠDIENA,  19. decembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 20. decembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 


APUSTUĻA SV. TOMA DIENA, PIEKTDIENA, 21. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 23. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:39-45 “Jaunava Marija apciemo Elizabeti”


KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS, PIRMDIENA, 24. decembris 

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARĀ, PIRMDIEN, 24. decembrī plkst. 13.00

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTDIENAS SKOLAS UZVEDUMU

 

TUR DĀVIDA PILSĒTĀ, KRISTUS SILĪTĒ DUS

VISI MĪĻI AICINĀTI UN GAIDĪTI!  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:1-14 “Jēzus Kristus piedzimšana” 


ZIEMSVĒTKI – KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, OTRDIENA, 25. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:15-20 “Betlēmes gani atrod Jēzu”


PIRMĀ ASINSLIECINIEKA SV. STEFANA DIENA, OTRIE ZIEMSVĒTKI, TREŠDIENA, 26. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 23:34-39 “Praviešu un taisno nonāvētāji”


APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA SV. JĀŅA DIENA,CETURTDIENA,  27. decembris   

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata  


BEZVAINĪGO BĒRNU - ASINSLIECINIEKU DIENA, PIEKTDIENA, 29. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


SVĒTDIENA PĒC ZIEMSVĒTKIEM, 30. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 3:41-52 “Jēzus bērnība”


VECGADA DIENA, PIRMDIENA, 31. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  23.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 12:35-40 “Esiet nomodā!”


Dzīvības vārds decembrim:

Kad gudrie vīri no austrumiem Betlēmes zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks.

Mateja Evaņģēlijs 2:10DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. JANVĀRĪ

JĒZUS VĀRDA DOŠANAS DIENA, JAUNGADS, OTRDIENA, 1. janvāris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:15-21  “Viņam deva vārdu - Jēzus”


TREŠDIENA, 2. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 3. janvāris 

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 4. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ZVAIGZNES DIENA, MŪSU KUNGA EPIFĀNIJA, SVĒTDIENA, 6. janvāris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 2:1-12 “Gudrie vīri no austrumu zemes pielūdz Jēzu”


PIRMDIENA, 7. janvāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 9. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 10. janvāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 11. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


MŪSU KUNGA KRISTĪBA, SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 13. janvāris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 3:15-17. 21-22 “Jāņa Kristītāja vēsts; Jēzus kristīšana”


PIRMDIENA, 14. janvāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 16. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 17. janvāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 18. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


OTRĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 20. janvāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 2:1-11 “Jēzus ar mācekļiem kāzās Kānā Galilejā”


PIRMDIENA, 21. janvāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 22. janvāris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 23. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 24. janvāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 25. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 27. janvāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 4:14-21 “Jēzus kalpošanas sākums Galilejā un Nācaretē”


PIRMDIENA, 28. janvāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 30. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 31. janvāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


Dzīvības Vārdi janvārim:

2019. gada lozungs: 

Vairies ļauna un dari labu, alksti miera un dzenies pēc tā! 

Dieva palīdzība un Dieva bijība, Psalms 34:15

  

Savu varavīksni Es mākonī lieku, un tā būs par derības zīmi starp Mani un zemi!

1. Mozus 9:13

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »