Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 MĒS TICAM
 SVĒTDARBĪBAS
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

SESTDIEN, 2. decembrī  13.30
 

ZIEMSVĒTKU MŪZIKAS KONCERTS

"ZIEMAI SAVI SVĒTKI IR"  

Latvijas Radio bērnu ansamblis DZEGUZĪTE, 

instrumentālā grupa, Normunds Rutulis


IESVĒTĀMO MĀCĪBAS CETURTDIENĀS plkst. 18.30 draudzes namā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 31.
VĒL VARAT PIETEIKTIES UN SĀKT MĀCĪBAS!


LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, fotoizstāde Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās
Autors - Livars Jankovskis 
 

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

 Apzinot visas mūsu zemes baznīcas, tika izveidota unikāla fotoizstāde “Latvijas dievnami” krāsu fotogrāfijās, kuru 1995. gada Lieldienās Sv. Pētera baznīcā atklāja Valsts prezidents Guntis Ulmanis, klātesot Latvijas vadošo konfesiju arhibīskapiem un republikas inteliģencei.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, kā arī Bībeles, dziesmu un lūgšanu grāmatas citu pasaules tautu valodās un fotoizstāde „Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās”.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

 ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU "SVĒTDIENAS RĪTS"
ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 
Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.pasts.lv ; www.abone.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2017. g. NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ


TREŠDIENA, 15. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 16. novembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - Reformācija


PIEKTDIENA, 17. novembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENA, SESTDIENA, 18. novembris

Svētku koncerts Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā plkst. 17.00 - muzicē Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pedagogi un audzēkņiDIVDESMIT CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 19. novembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 8:1-13 “Jēzus dziedina spitālīgo un centuriona kalpu”


PIRMDIENA, 20. novembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 21. novembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


LIELĀ LŪDZAMĀ DIENA, TREŠDIENA, 22. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 13:1-5 “Atgriezieties no grēkiem vai iesiet bojā”


CETURTDIENA, 23. novembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 24. novembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DIENA, SESTDIENA, 25. novembris  

PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 10:21-24 “Jēzus prieks”


MŪŽĪBAS SVĒTDIENA, MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA, 26. novembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 24:15-35 “Jēzus runā par tempļa izpostīšanu; Cilvēka Dēla atnākšana; līdzība par vīģes koku”


PIRMDIENA, 27. novembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 29. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


APUSTUĻA SV. ANDREJA DIENA, CETURTDIENA, 30. novembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


Dzīvības vārds novembrim:

Es ar tiem noslēgšu derību, tā būs mūžīga derība! Es tiem likšu vairoties, un Mana svētvieta būs viņu vidū mūžīgi! Mans miteklis būs pie tiem, Es būšu viņu Dievs, un viņi būs Mani ļaudis!

Pravieša Ecēhiēla grāmata 37:26-27DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU VAKARI, KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ  2017. g. DECEMBRĪ

 

PIEKTDIENA, 1. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


‌SESTDIENA, 2. decembris
 

Ziemsvētku mūzikas koncerts "Ziemai savai svētki ir" 13.30 -  Latvijas Radio bērnu ansamblis Dzeguzīte, instrumentālā grupa, Normunds Rutulis


ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA, 3. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 21:25-33 “Pastarā laika zīmes; līdzība par vīģes koku”


PIRMDIENA, 4. decembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 6. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 7. decembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 8. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


SESTDIENA, 9. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00 


ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA, 10. decembris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 1:1-8 “Jāņa Kristītāja sludināšana” 


PIRMDIENA, 11. decembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 13. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 14. decembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 15. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 17. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 1:6-8. 19-28. “Jāņa Kristītāja liecība”

 

PIRMDIENA, 18. decembris 

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 19. decembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā  


TREŠDIENA,  20. decembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 21. decembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 22. decembris  

Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Ziemsvētku mūzikas koncerts  18.00

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


SESTDIENA, 23. decembris  

Popgrupu Putas un Putiņas Ziemsvētku mūzikas koncerts  18.00


KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS, ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 24. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:1-14 “Jēzus Kristus piedzimšana” 


ZIEMSVĒTKI – KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, PIRMDIENA, 25. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:15-20 “Betlēmes gani atrod Jēzu”


APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA SV. JĀŅA DIENA, TREŠDIENA,  27. decembris   

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 21:19-25 “Māceklis, ko Jēzus mīlēja”


CETURTDIENA, 28. decembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 29. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


SVĒTDIENA PĒC ZIEMSVĒTKIEM, VECGADS, 31. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:34-40 “Jēzus tiek nests Tā Kunga priekšā”

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  23.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 25:31-46 “Par Pēdējo tiesu”


Dzīvības vārds decembrim:

Līdzcietīgs un žēlīgs ir Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā.

Psalms 103:8

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 ramonapirtniece@inbox.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 22329115

sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628 ; +371 22329097
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »