Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 MĒS TICAM
 SVĒTDARBĪBAS
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


LEKCIJA

KĀ MANTOT NETIESĀJOŠU SIRDI.
KĀ IZLĪGT UN PĀRVARĒT PLAISAS STARP TUVĀKAJIEM.

SESTDIEN, 3. februārī plkst. 10.00 - 15.00
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes namā 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 


‌LEKTORS - MĀCĪTĀJS JĀNIS BITĀNS

Aicināti visi interesenti!
Ziedojums - EUR 5
Pieteikties līdz 30. janvārim - Gunta +371 22329171; Mārīte +371 20053513
Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


IESVĒTĀMO MĀCĪBAS CETURTDIENĀS plkst. 18.30 draudzes namā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 31. LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

 
DIEVKALPOJUMI, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ

TREŠDIENA, 24. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 26. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

VĪRU VAKARS VIESU NAMĀ “POLĪŠI”  18.00


SEPTUAGESIMA, DEVĪTĀ SVĒTDIENA PIRMS LIELDIENĀM, 28. janvāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 1:21-28 “Jēzus dziedina apsēsto vīru Kapernaumas sinagogā”


TREŠDIENA, 31. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


Dzīvības Vārdi janvārim:

2018. gada lozungs: 

Tas, kas sēdēja tronī, man sacīja: “Tas ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajiem dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota.” 

Jāņa Atklāsmes grāmata 21:6


Bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, tad nedari nekādu darbu - ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavs tavs vērsis, ne tavs ēzelis, ne tavs lops, ne svešinieks, kas mīt tavos vārtos, - tas tādēļ, lai tavs vergs un verdzene atpūstos tāpat kā tu!

5. Mozus 5:14DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ  2018. g. FEBRUĀRĪ

PIEKTDIENA, 2. februāris

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā 


‌LEKCIJA

KĀ MANTOT NETIESĀJOŠU SIRDI.
KĀ IZLĪGT UN PĀRVARĒT PLAISAS STARP TUVĀKAJIEM.

SESTDIEN, 3. februārī plkst. 10.00 - 15.00
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes namā 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 


‌LEKTORS - MĀCĪTĀJS JĀNIS BITĀNS

Aicināti visi interesenti!
Ziedojums - EUR 5
Pieteikties līdz 30. janvārim - Gunta +371 22329171; Mārīte +371 20053513
Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

SEXAGESIMA, ASTOTĀ SVĒTDIENA PIRMS LIELDIENĀM, 4. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 1:29-39 “Jēzus dziedina slimos un sludina visā Galilejā”


TREŠDIENA, 7. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 9. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ESTO MIHI - SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 11. februāris, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 9:2-9 “Apskaidrošanas kalnā”


PELNU DIENA, GAVĒŅA LAIKA SĀKUMS, TREŠDIENA, 14. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 6:16-21 “Par gavēni; par mantas krāšanu”


PIEKTDIENA, 16. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


INVOCAVIT, GAVĒŅA LAIKA PIRMĀ SVĒTDIENA, 18. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 4:1-11 “Jēzus kārdināšana”


PIRMDIENA, 19. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 20. februāris  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā


TREŠDIENA, 21. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 22. februāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 23. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


REMINISCERE, GAVĒŅA LAIKA OTRĀ SVĒTDIENA, 25. februāris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 8:31-38  “Jēzus māca par savu nāvi un augšāmcelšanos”


PIRMDIENA, 26. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 28. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


Dzīvības Vārds februārim:

Bauslības vārdi tev ir jo tuvu - tavā mutē un tavā sirdī, tikai pildi tos.

 5. Mozus grāmata 30:14

 

 

 

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 ramonapirtniece@inbox.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 22329115

sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628 ; +371 22329097
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »