Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
DIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem


LŪDZAM JŪSU MĒRĶZIEDOJUMU KULDĪGAS SV. KATRĪNAS  BAZNĪCAS APKURES JAUNĀ 
KOKSNES GRANULU KATLA IEGĀDEI 
Vajadzīgā summa -  6000 eiro
Lūdzam ziedot: Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes nodokļu reģistrācijas Nr. LV 90000295604

AS “SEB banka” Kuldīgas filiāle kods UNLALV2X, 
konts LV 02 UNLA 0011 000 701608

ar norādi "Jaunā baznīcas apkures katla iegādei"

Paldies Jums! Lai Dievs jūs svētī!


Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2022. g. MAIJĀ UN JŪNIJĀ


PIEKTDIENA, 20. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ROGATE, SESTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 22. maijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00     

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 16:23b-30 “Lūgšana Jēzus vārdā”DEBESBRAUKŠANAS DIENA, CETURTDIENA, 26. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:44-53 “Jēzus pacelšana Debesīs”


PIEKTDIENA, 27. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


EXAUDI, SEPTĪTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 29. maijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 15:26-27. 16:1-4  “Aizstāvis, Patiesības Gars”

 

Dieva Vārds maijam:


Mīļotais, es tev novēlu, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība, kā tas jau ir tavai dvēselei.


Apustuļa Jāņa 3. vēstule 2

 

DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2022. g. JŪNIJĀ

 PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪNIJĀ NENOTIEK

 

TREŠDIENA, 1. jūnijs 

‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

 

PIEKTDIENA, 3. jūnijs 

‌JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

 

SVĒTĀ GARA SVĒTKI, VASARSVĒTKI, SVĒTDIENA, 5. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 14:23-31a  “Aizstāvis, Svētais Gars”

 

TREŠDIENA, 8. jūnijs 

‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

 

PIEKTDIENA, 10. jūnijs 

‌JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

 


‌TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI, TRINITATIS, 12. jūnijs,
desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 28:18-20 “Jēzus sūta mācekļus sludināt Evaņģēliju”

 

TREŠDIENA, 15. jūnijs 

‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

 

PIEKTDIENA, 17. jūnijs 

‌JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

 

OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 19. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 8:26-39 “Jēzus dziedina apsēsto pie Gerasas”

 

TREŠDIENA, 22. jūnijs 

‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

 

JĀŅA KRISTĪTĀJA DIENA, PIEKTDIENA, 24. jūnijs

‌JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

 

TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 26. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 9:51-55 “Samarieši atsakās uzņemt Jēzu”

 

APUSTUĻU SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DIENA, TREŠDIENA, 29. jūnijs 

‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 16:13-19 “Apustuļa Pētera liecība par Jēzu”


Dzīvības Vārds jūnijam:

 Liec mani kā zīmogu uz savas sirds, kā zīmogu uz sava pleca, jo stipra kā nāve ir mīla, grūta kā kaps ir kaisle, tās liesmas kā uguns liesmas, Kunga varenās liesmas!

 Salamana Augstā Dziesma 8:6

 


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »