Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES 

KOPSAPULCE 

AR DRAUDZES PADOMES PĀRVĒLĒŠANU 
SESTDIEN, 5. oktobrī plkst. 10.00 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 

AICINĀTI VISI DRAUDZES LOCEKĻI!


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ


ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-10 “Līdzības par pazudušo avi un pazudušo drahmu”


PIRMDIENA, 16. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 17. septembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 18. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 19. septembris   

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmatas 30. nodaļa


PIEKTDIENA, 20. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


PIECPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 7:11-17 “Jēzus atdzīvina atraitnes dēlu Nainē”


TREŠDIENA, 25. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


PIEKTDIENA, 27. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ERCEŅĢEĻA MIHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, SEŠPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:1-9 “Lielākais Debesu valstībā; neapgrēciniet nevienu”


PIRMDIENA, 30. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dzīvības vārds septembrim:

Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: 

Mateja Evaņģēlijs 16:26
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS,JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. OKTOBRĪ

TREŠDIENA, 2. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 3. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 

Iesvētāmo mācība - pirmā nodarbība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 4. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 5. oktobris 

Draudzes kopsapulce ar draudzes padomes pārvēlēšanu  10.00  draudzes namā 


PĻAUJAS SVĒTKI, SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 6. oktobris    

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42 “Druvas jau ir baltas pļaujai” 


PIRMDIENA, 7. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM 07.00


TREŠDIENA, 9. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 


CETURTDIENA, 10. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 


PIEKTDIENA, 11. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 13. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 17:11-19 “Jēzus dziedina desmit spitālīgos”


PIRMDIENA, 14. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 15. oktobris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 16. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 17. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 


EVAŅĢĒLISTA SV. LŪKAS DIENA, PIEKTDIENA, 18. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 20. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:1-14 “Līdzība par ķēniņa dēla kāzām”


PIRMDIENA, 21. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 23. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 24. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 


PIEKTDIENA, 25. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

Vīru vakars viesu namā “Polīši”  18.00


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 27. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna:  Jāņa Evaņģēlijs 4:43-54  “Jēzus dziedina galminieka dēlu”


APUSTUĻU SV. SĪMAŅA UN SV. JŪDAS DIENA, PIRMDIENA, 28. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 30. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


REFORMĀCIJAS DIENA, TICĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI, CETURTDIENA, 31. oktobris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22  “Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa”


Dzīvības vārds oktobrim:

Pēc savas pārticības, pēc saviem ienākumiem dari žēlastības darbus; ja tev nedaudz mantas, nebaidies no mazuma darīt žēlastības darbus.

Tobita Grāmata 4:8

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »