Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26DIEVA SPĒKA UN TICĪBAS DROSMES PILNUS VASARSVĒTKUS - SVĒTĀ GARA SVĒTKUS!
LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. MAIJĀ UN JŪNIJĀ


TREŠDIENA, 23. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 25. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI, TRINITATIS, 27. maijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 3:1-17 “Jēzus saruna ar Nikodēmu”


PIRMDIENA, 28. maijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00

TREŠDIENA, 30. maijs  DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


Dzīvības Vārds maijam:

Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām.

Ebrejiem 11:1  


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. JŪNIJĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪNIJĀ NENOTIEK


PIEKTDIENA, 1. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 3. jūnijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 2:23-28. 3:1-6.  “Mācekļi plūc vārpas sabatā; Jēzus dziedina vīru ar paralizētu roku”


PIRMDIENA,  4. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 6. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 8. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 9. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00  baznīcā


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 10. jūnijs, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 3:20-35  “Farizeji apsūdz Jēzu; Jēzus māte un brāļi”


APUSTUĻA SV. BARNABAS DIENA, PIRMDIENA, 11. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 13. jūnijs   

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


PIEKTDIENA, 15. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 17. jūnijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 4:26-34  “Līdzības par zemē sēto sēklu; par sinepju graudiņu; Jēzus runā līdzībās”


PIRMDIENA,  18. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


OTRDIENA, 19. jūnijs  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 20. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 22. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


JĀŅA KRISTĪTĀJA DIENA, PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 24. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:57-68. 80. "Jāņa Kristītāja dzimšana"


PIRMDIENA, 25. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 27. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


APUSTUĻU SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DIENA, PIEKTDIENA, 29. jūnijs

KULDĪGAS IECIRKŅA PRĀVESTA ULDA GAILĪŠA AMATĀ IEVEŠANAS DIEVKALPOJUMS LIEPĀJAS DIECĒZES BĪSKAPA HANSA MARTINA JENSONA VADĪBĀ AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības Vārds jūnijam:

Neaizmirstiet viesmīlību! Svešiniekus uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus.

Vēstule Ebrejiem 13:2

 

 

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »