Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! PATIESI AUGŠĀMCĒLIES! ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA! 
TICĪBĀ, SVĒTUMĀ UN KALPOŠANAS PRIEKĀ SVĒTĪTUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKUS!
EVAŅĢĒLISTA SV. MARKA DIENA, 
CETURTDIENA, 25. aprīlis  
BĪBELES STUNDAS DRAUDZES NAMĀ 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 plkst. 17.30
Pravieša Jesajas grāmatas 26., 27. un 28. nodaļas LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. APRĪLĪ UN MAIJĀ
TREŠDIENA, 24. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


EVAŅĢĒLISTA SV. MARKA DIENA, CETURTDIENA, 25. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmatas 26., 27. un 28. nodaļas


PIEKTDIENA, 26. aprīlis 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā‌SESTDIEN, 27. aprīli plkst. 16.30

‌‌KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ
BANKU AUGSTSKOLAS JAUKTĀ KORA

MONĒTA 

KONCERTS

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI!

QUASI MODO GENITI - BALTĀ SVĒTDIENA, 28. aprīlis 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 20:19-31 “Jēzus parādās mācekļiem, Toma neticība”


PIRMDIENA, 29. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dieva Vārds aprīlim:

Jēzus, piegājis klāt, mācekļiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, redzi, Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”

Mateja Evaņģēlijs 28:18-20DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. MAIJĀ

TREŠDIENA, 1. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 2. maijs  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 3. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


MISERICORDIA DOMINI, TREŠĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 5. maijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 10:11-16 “Jēzus - Labais Gans”


PIRMDIENA, 6. maijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 8. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 9. maijs  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 10. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


MĀTES UN ĢIMENES DIENA, JUBILATE, CETURTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 12. maijs, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00     

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 16:16-22 “Bēdas pārtaps priekā”


PIRMDIENA, 13. maijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 15. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 16. maijs  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 17. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


CANTATE, PIEKTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 19. maijs 

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES 30 GADU ATJAUNOŠANAS SVĒTKI DIEVKALPOJUMS LIEPĀJAS DIECĒZES BĪSKAPA HANSA MARTINA JENSONA VADĪBĀ 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 16:5-15 “Svētā Gara darbs”


PIRMDIENA, 20. maijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


OTRDIENA, 21. maijs  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā


TREŠDIENA, 22. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 23. maijs  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 24. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ROGATE, LIELDIENU LAIKA PIEKTĀ SVĒTDIENA, 26. maijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00     

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 14:23-29 “Svētā Gara apsolījums”


TREŠDIENA, 29. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


DEBESBRAUKŠANAS DIENA, CETURTDIENA, 30. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:44-53 “Jēzus pacelšana Debesīs”


PIEKTDIENA, 31. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dieva Vārds maijam:

Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis; un redzi, Es esmu ar jums līdz laiku beigām.”

Mateja Evaņģēlijs 28:18-20

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »