Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!PATEICĪBA


Sirsnīgs pateicība korim ANIMA MEA par lielisko koncertu - ziedojumu Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcai! Paldies diriģentiem Ivaram Krauzem un Jēkabam Jančevskim, koristiem un klausītājiem! Lai Dieva svētības Jums!
BĪBELES STUNDAS DRAUDZES NAMĀ Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

 CETURTDIEN, 28. februārī plkst. 17.30 

Tēma: Pravieša Jesajas grāmatas 20., 21. un 22. nodaļa LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. FEBRUĀRĪ UN MARTĀ


APUSTUĻA SV. MATIJA DIENA, SEXAGESIMA, OTRĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 24. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 8:4-15 “Līdzība par sējēju”


PIRMDIENA, 25. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 27. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 28. februāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmatas 20., 21. un 22. nodaļaDzīvības Vārds februārim:

Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta.

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 8:18DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. MARTĀ

PIEKTDIENA, 1. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ESTO MIHI - SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 3. marts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 18:31-43 “Jēzus trešo reizi māca par savu nāvi un augšāmcelšanos; dziedina aklo ubagu pie Jērikas”


PIRMDIENA, 4. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


PELNU DIENA, GAVĒŅU UN CIEŠANU LAIKA SĀKUMS, TREŠDIENA, 6. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 6:16-21 “Par gavēni; par mantas krāšanu”


CETURTDIENA, 7. marts  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 8. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


INVOCAVIT, GAVĒŅA LAIKA PIRMĀ SVĒTDIENA, 10. marts, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 4:1-11 “Jēzus kārdināšana”


PIRMDIENA, 11. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 13. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 14. marts  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 15. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 16. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00  baznīcā


REMINISCERE, GAVĒŅA LAIKA OTRĀ SVĒTDIENA, 17. marts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 17:1-9  “Apskaidrošanas kalnā”


PIRMDIENA, 18. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 19. marts  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā


TREŠDIENA, 20. marts 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 21. marts  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 22. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


OCULI, GAVĒŅA LAIKA TREŠĀ SVĒTDIENA, 24. marts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 11:14-28 “Jēzus un Belcebuls; nešķīstā gara iemājošana cilvēkā; laimīgi, kas Dieva vārdu dzird un pilda” 


JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS DIENA, PIRMDIENA, 25. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 27. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 28. marts  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 29. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


LAETARE, GAVĒŅA LAIKA CETURTĀ SVĒTDIENA, 31. marts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-3. 11b-32. “Līdzība par pazudušo dēlu” 


Dzīvības Vārds martam:

Tad Samuēls teica Israēla namam: “Ja jūs no visas sirds gribat atgriezties pie Kunga, izmetiet savus svešos dievus un aštartes un pievērsiet savas sirdis Kungam. Kalpojiet vienīgi Viņam, lai Viņš jūs izglābj no filistiešu rokām!”

1. Samuēla grāmata 7:3 

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »