Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2021. g. SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ


SESTDIENA, 18. septembris 

DIEVKALPOJUMS DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU 12.00


SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 19. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 9:30-37 “Jēzus māca par savu nāvi un augšāmcelšanos; mācekļi spriež - kurš ir lielākais?”


APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA SV. MATEJA DIENA,OTRDIENA, 21. septembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 22. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 26. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 9:1-8 “Jēzus dziedina paralizēto”ERCEŅĢEĻA MIHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, TREŠDIENA, 29. septembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:1-11 “Lielākais Debesu Valstībā; Jēzus brīdina no apgrēcināšanas; ”


Dzīvības vārds septembrim:


Jūs sējat daudz, bet pļaujat maz, jūs ēdat, bet sāta nav, jūs dzerat, bet veldzes netiek, jūs velkat drānas, bet siltuma nav, ko algādžos nopelnījuši, tas aiziet kā caurā maisā! Jūs alkāt daudz, bet redzi, tik mazums, un, kad to pārnesāt mājās, Es izputināju arīdzan to, tas tādēļ, saka Pulku Kungs, tas tādēļ, ka Mans nams stāv drupās, bet jūs tik aptekat katrs savu namu! Tādēļ jums debesis aiztur rasu un zeme vairs nedod ražu. 


Pravieša Hagaja grāmata 1:6. 9.

 


DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2021. g. OKTOBRĪPĻAUJAS SVĒTKI, DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 3. oktobris    

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42 “Druvas jau ir baltas pļaujai” 


TREŠDIENA, 6. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 10. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:47-54 “Jēzus dziedina galminieka dēlu”


TREŠDIENA, 13. oktobris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 17. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 10:35-45 “Apustuļu Jēkaba un Jāņa lūgums”


OTRDIENA, 19. oktobris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 20. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


DIVDESMIT OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 24. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna:  Mateja Evaņģēlijs 22:15-22  “Par nodevu maksāšanu cēzaram”


TREŠDIENA, 27. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00REFORMĀCIJAS DIENA, TICĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI, DIVDESMIT TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 31. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22  “Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa”


Dzīvības vārds oktobrim:

Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem.

Vēstule ebrejiem 10:24

 

 ‌‌‌
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »