Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. AUGUSTĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS AUGUSTĀ NENOTIEK


TREŠDIENA, 5. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 7. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 8. augusts - KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI:

BIŠAVU KAPOS 10.00; RIMZĀTU KAPOS 11.00; GIŅU KAPOS 12.00; PELČU CENTRA KAPOS 13.00


DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 9. augusts, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 18:9-14  “Jēzus līdzība par farizeju un muitnieku”


PIRMDIENA, 10. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 12. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


LATVIJAS APUSTUĻA BĪSKAPA SV. MEINARDA DIENA, PIEKTDIENA, 14. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 16. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 15:10-20  “Kas sagāna cilvēku”


PIRMDIENA, 17. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 18. augusts  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 19. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 21. augusts   

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena, 23. augusts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 16:13-20  “Apustuļa Pētera liecība par Kristu”


APUSTUĻA SV. BARTOLOMEJA DIENA, PIRMDIENA, 24. augusts  MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 26. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 28. augusts   

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 30. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 16:21-28  “Jēzus māca par Savu nāvi un augšāmcelšanos”


PIRMDIENA, 31. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dzīvības vārds augustam:

Ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālu aiz jūras, pat tur Tava roka vadītu mani, turētu mani Tava labā roka!

Psalms 139:9-10


  KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI    A.D. 2020.


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZE

KULDĪGAS MEŽA KAPOS – svētdien, 2. augustā plkst. 12.00


BIŠAVU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 10.00

RIMZĀTU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 11.00

GIŅU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 12.00

PELČU CENTRA KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 13.00


VĀRMES SV. MIĶEĻA DRAUDZE

KŪLU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 12.00

DREIMAŅU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 13.00 

SPĀRU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 14.00


ALEKŠA KAPOS – svētdien, 6. septembrī plkst. 10.00

BUSKU KAPOS – svētdien, 6. septembrī plkst. 11.00


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »