Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. FEBRUĀRĪ UN MARTĀ


CETURTDIENA, 27. februāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA

PIEKTDIENA, 28. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

VĪRU VAKARS VIESU NAMĀ "POLĪŠI"  18.00


Dzīvības Vārds februārim:

Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. 

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 7:23
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. MARTĀ

 

INVOCAVIT, GAVĒŅA LAIKA PIRMĀ SVĒTDIENA, 1. marts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 4:1-11 “Jēzus kārdināšana”

 

PIRMDIENA, 2. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00

 

TREŠDIENA, 4. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

 

CETURTDIENA, 5. marts  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

 

PIEKTDIENA, 6. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

 

REMINISCERE, GAVĒŅA LAIKA OTRĀ SVĒTDIENA, 8. marts, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 3:1-17  “Jēzus saruna ar Nikodēmu”

 

PIRMDIENA, 9. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00

 

TREŠDIENA, 11. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

 

CETURTDIENA, 12. marts  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

 

PIEKTDIENA, 13. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

 

SESTDIENA, 14. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00  baznīcā

 

OCULI, GAVĒŅA LAIKA TREŠĀ SVĒTDIENA, 15. marts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:5-42 “Jēzus un samariete” 

 

PIRMDIENA, 16. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00

 

OTRDIENA, 17. marts  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā

 

TREŠDIENA, 18. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

 

SV. JĀZEPA DIENA, CETURTDIENA, 19. marts  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

 

PIEKTDIENA, 19. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

 

LAETARE, GAVĒŅA LAIKA CETURTĀ SVĒTDIENA, 22. marts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 6:1-15 “Jēzus paēdina piecus tūkstošus” 

 

PIRMDIENA, 23. marts 

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


 

JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS DIENA,TREŠDIENA, 25. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:26-38 “Pasludinājums Jaunavai Marijai 

par Jēzus piedzimšanu” 

 

CETURTDIENA, 26. marts  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata

 

PIEKTDIENA, 27. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

 

JUDICA – MŪSU KUNGA CIEŠANU PIRMĀ SVĒTDIENA, 29. marts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 11:1-45 “Kristus ir Augšāmcelšanās un Dzīvība”

 

PIRMDIENA, 30. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00

 

Dzīvības Vārds martam:

Bet, ko Es jums saku, to Es saku visiem: esiet nomodā!

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi:

Marka Evaņģēlijs 13:37

 
 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »