Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


BĪBELES STUNDAS DRAUDZES NAMĀ Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

 CETURTDIEN, 27. septembrī plkst. 17.30 

Tēma: Pravieša Jesajas grāmata 7:10-25

LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI, KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

TREŠDIENA, 26. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 27. septembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā Pravieša Jesajas grāmata 7:10-25


PIEKTDIENA, 28. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namāERCEŅĢEĻA MICHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, SESTDIENA, 29. septembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:1-11 “Lielākais Debesu valstībā”


DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 30. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 9:38-50 “Kas nav pret mums, tas ir ar mums; Jēzus brīdina no apgrēcināšanas”


Dzīvības vārds septembrim:

Visu Dievs darījis jauku tā īstajā laikā! Pat mūžību Viņš tiem ielicis sirdī - vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darījis no iesākuma līdz galam.

Sālamans Mācītājs 3:11


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. OKTOBRĪ


PIRMDIENA, 1. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 3. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 4. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 5. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


PĻAUJAS SVĒTKI, DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 7. oktobris    

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42 “Druvas jau ir baltas pļaujai” 


PIRMDIENA, 8. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM 07.00


TREŠDIENA, 10. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 


CETURTDIENA, 11. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 12. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 14. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:23-35 “Līdzība par nelietīgo kalpu”


PIRMDIENA, 15. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 16. oktobris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 17. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


EVAŅĢĒLISTA SV. LŪKAS DIENA, CETURTDIENA, 18. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 19. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 21. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 10:35-45 “Jēkaba un Jāņa lūgums”


PIRMDIENA, 22. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 24. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 25. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 26. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


APUSTUĻU SV. SĪMAŅA UN SV. JŪDAS DIENA, DIVDESMIT TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 28. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna:  Jāņa Evaņģēlijs 15:17-25  “Jēzus pavēle mīlēt un pasaules naids”


PIRMDIENA, 29. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


REFORMĀCIJAS DIENA, TICĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI, TREŠDIENA, 31. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22  “Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa”


Dzīvības vārds oktobrim:

Kungs, Tavā priekšā visas manas alkas, manas nopūtas Tev nav apslēptas. 

Psalms 38:10

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »