Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES 

KOPSAPULCE 

AR DRAUDZES PADOMES PĀRVĒLĒŠANU 
SESTDIEN, 21. septembrī plkst. 10.00 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 

AICINĀTI VISI DRAUDZES LOCEKĻI!


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiemKULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

PIEKTDIENA, 23. augusts

ĒRĢEĻMŪZIKAS UN SAKSOFONA KONCERTS  18.00 baznīcā - Larisa Carjkova (ērģeles); Arvīds Kazlausks (saksofons), Anu Mari Uuspeld, soprāns (Igaunija)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI    A.D. 2019.

VĀRMES SV. MIĶEĻA DRAUDZE

ALEKŠA KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 10.00

BUSKU KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 11.00LIEPĀJAS DIECĒZES DIENA SESTDIEN, 14. septembrī DOBELĒ


‌‌


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. AUGUSTĀ UN SEPTEMBRĪ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS AUGUSTĀ NENOTIEK


OTRDIENA, 20. augusts  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 21. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 23. augusts

  KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

PIEKTDIENA, 23. augusts
   

ĒRĢEĻMŪZIKAS UN SAKSOFONA KONCERTS  18.00 baznīcā - Larisa Carjkova (ērģeles); Arvīds Kazlausks (saksofons), Anu Mari Uuspeld, soprāns (Igaunija)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 25. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 7:31-37  “Jēzus dziedina kurlmēmu vīru”


PIRMDIENA, 26. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00TREŠDIENA, 28. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 30. augusts 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības vārds augustam:

Ejiet un sludiniet: Debesu valstība ir klāt!

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: Mateja Evaņģēlijs 10:7‌DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. SEPTEMBRĪ

DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 1. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 10:25-37 “Žēlsirdīgais samarietis”


PIRMDIENA, 2. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas svētbrīdis, sākot jauno mācību gadu baznīcā 12.45, vada mācītājs Viesturs Pirro


TREŠDIENA, 4. septembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 5. septembris  

Iesvētāmo mācība - pirmā nodarbība  18.30


PIEKTDIENA, 6. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TĒVA DIENA, TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 8. septembris, desmitās tiesas ziedošana   

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 17:11-19 “Jēzus dziedina desmit spitālīgos” 


PIRMDIENA, 9. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 11. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 12. septembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmatas 30. nodaļa


PIEKTDIENA, 13. septembris  

Ērģeļmūzikas un klarnetes koncerts  18.00 - Liene Kalnciema (ērģeles), Mārtiņš Circenis (klarnete)

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 14. septembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00 


ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-10 “Līdzības par pazudušo avi un pazudušo drahmu”


PIRMDIENA, 16. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 17. septembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 18. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 19. septembris   

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 20. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES 

KOPSAPULCE 

AR DRAUDZES PADOMES PĀRVĒLĒŠANU 
SESTDIEN, 21. septembrī plkst. 10.00 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 

AICINĀTI VISI DRAUDZES LOCEKĻI!

PIECPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 7:11-17 “Jēzus atdzīvina atraitnes dēlu Nainē”


PIRMDIENA, 23. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 25. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


CETURTDIENA, 26. septembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 27. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ERCEŅĢEĻA MIHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, SEŠPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:1-9 “Lielākais Debesu valstībā; neapgrēciniet nevienu”


PIRMDIENA, 30. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dzīvības vārds septembrim:

Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: 

Mateja Evaņģēlijs 16:26

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »