Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem


KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI    A.D. 2019.

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZE

RUMPJU KAPOS – sestdien, 6. jūlijā plkst. 10.00

LĀČPLĒŠA KAPOS – sestdien, 6. jūlijā plkst. 11.00

SEGĻU KAPOS – sestdien, 6. jūlijā plkst. 12.00

CELMU KAPOS – sestdien, 6. jūlijā plkst. 13.00

BAUŅU KAPOS – sestdien, 6. jūlijā plkst. 14.00

GRIĶU KAPOS – sestdien, 6. jūlijā plkst. 15.00


SILARĀJU KAPOS -  sestdien, 27. jūlijā plkst. 10.00

PĻAVSARGU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 11.00

PŪCES KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 12.00

 MAŅĢENES KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 13.00

UPESOSTU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 14.00 


KULDĪGAS MEŽA KAPOS – svētdien, 4. augustā plkst. 12.00


PELČU CENTRA KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 10.00

GIŅU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 11.00

RIMZĀTU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 12.00

BIŠAVU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 13.00


RENDAS DRAUDZE

USMAS KAPOS – sestdien, 13. jūlijā plkst. 10.00

MEĶU KAPOS – sestdien, 13. jūlijā plkst. 11.00

KRAĶU KAPOS -  sestdien, 13. jūlijā plkst. 12.00

LEJASKROGU KAPOS – sestdien, 13. jūlijā plkst. 13.00

TŪRKALNA KAPOS – sestdien, 13. jūlijā plkst. 14.00


CĒRPU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 10.00

OZOLU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 11.00

AVOTNIEKU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 12.00

KOĻU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 13.00


VĀRMES SV. MIĶEĻA DRAUDZE

KŪLU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 12.00

DREIMAŅU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 13.00 

SPĀRU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 14.00


ALEKŠA KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 10.00

BUSKU KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 11.00

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪNIJĀ NENOTIEK


PIEKTDIENA, 21. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 23. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 14:16-24 “Līdzība par lielo mielastu”


JĀŅA KRISTĪTĀJA DIENA, PIRMDIENA, 24. jūnijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:57-68. 80. “Caharijas pravietojums par Jāni”


TREŠDIENA, 26. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

PIEKTDIENA, 28. jūnijs  JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 30. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-10 “Līdzība par pazudušo avi un pazudušo grasi”


Dzīvības Vārds jūnijam:

Kā medus kāres ir jauki vārdi - saldums dvēselei un dziedinājums kauliem.

Salamana Sakāmvārdi 16:24DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS PILSĒTAS SVĒTKU KONCERTI UN PASĀKUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. JŪLIJĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪLIJĀ NENOTIEK


PIRMDIENA, 1. jūlijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 3. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


PIEKTDIENA, 5. jūlijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 6. jūlijs  KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI: 

RUMPJU KAPOS 10.00; LĀČPLĒŠA KAPOS 11.00; SEGĻU KAPOS 12.00; CELMU KAPOS 13.00; BAUŅU KAPOS 14.00; GRIĶU KAPOS 15.00


CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 7. jūlijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 5:1-11  “Jēzus aicina pirmos mācekļus”


PIRMDIENA, 8. jūlijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 10. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


PIEKTDIENA, 12. jūlijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 14. jūlijs, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 5:20-26  “Jēzus māca par bauslību un dusmām”


PIRMDIENA, 15. jūlijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


OTRDIENA, 16. jūlijs  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 17. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


PIEKTDIENA, 19. jūlijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 21. jūlijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 10:38-42  “Jēzus pie Martas un Marijas”


SV. MARIJAS MAGDALĒNAS DIENA, PIRMDIENA, 22. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 7:36-50  “Jēzus farizeja Sīmaņa namā”


TREŠDIENA, 24. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


PIEKTDIENA, 26. jūlijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 27. jūlijs  KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI: 

SILARĀJU KAPOS 10.00; PĻAVSARGU KAPOS 11.00; PŪCES KAPOS 12.00; MAŅĢENES KAPOS 13.00; UPESOSTU KAPOS 14.00


SEPTĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 28. jūlijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 7:15-20  “Koku pazīst pēc augļiem”


PIRMDIENA, 29. jūlijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 31. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


Dzīvības Vārds jūlijam:

Jums jāzina, mani mīļotie brāļi, ikviens cilvēks lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gauss dusmoties, jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību.

Apustuļa Jēkaba vēstule 1:19-20

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »