Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiemSĀKOT AR TREŠDIENU, 17. novembri, virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2021. g. NOVEMBRĪ

Pēc 15. novembra Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca darbojas "zaļajā režīmā" - dievkalpojumus var apmeklēt visi, kam ir sadarbspējīgi sertifikāti

Mīļā draudze, sapratīsim vienkāršu lietu - es neesmu ne izdomājis, ne uzspiedis "zaļo režīmu", vai jebkurus citus ierobežojumus. Tas ir Tieslietu ministrijas rīkojums, kas mums jāievēro, lai varētu notikt dievkalpojumi. Esmu pret jebkādiem ierobežojumiem - dievnamam jābūt atvērtam visiem. Lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk, būsim likumpaklausīgi. Paldies, ka Jūs to saprotat. To rakstu galvenokārt tiem ārpus mūsu draudzes, kuri raksta naida pilnus komentārus.
Virsmācītājs Viesturs Pirro‌ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA, 28. novembris
BĒRNU UN ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 13.00
DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 14.00
Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 19:28-40 “Jēzus iejāj Jeruzālemē”
‌‌
 ‌‌‌
Dzīvības vārds novembrim:

Kungs lai vada jūsu sirdis mīlestībā uz Dievu un Kristus izturībā.

Apustuļa Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem 3:5


DIEVKALPOJUM KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2021. g. DECEMBRĪ

Sakarā ar Covid 19 koronavīrusa izplatību Kuldīgā un Latvijā matutīnes (pirmdienas rīta dievkalpojumi),Bībeles stundas, jauniešu un vīru vakari, Svētdienas skolas nodarbības, iesvētāmo mācības decembrī nenotiek


TREŠDIENA, 1. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA, 5. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 11:2-10 “Jēzus liecība par Jāni Kristītāju” 


TREŠDIENA, 8. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 12. decembris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 1:19-28 “Jāņa Kristītāja liecība”


TREŠDIENA, 15. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 19. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:26-38 “Virseņģeļa Gabriela pasludinājums Jaunavai Marijai par Jēzus Kristus piedzimšanu”


TREŠDIENA, 22. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS, PIEKTDIENA, 24. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:1-14 “Jēzus Kristus piedzimšana”

 


ZIEMSVĒTKI – KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, SESTDIENA, 25. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:15-20 “Betlēmes gani atrod Jēzu”


OTRIE ZIEMSVĒTKI, PIRMĀ ASINSLIECINIEKA SV. STEFANA DIENA, SVĒTDIENA, 26. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 23:34-39 “Jēzus stāsta par taisno vajāšanām”


TREŠDIENA,  29. decembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


VECGADA DIENA, PIEKTDIENA, 31. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  23.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 25:31-46 “Jēzus stāsta par Pastaro tiesu”


Dzīvības vārds decembrim:

Dziedi un līksmojies, Ciānas meita! Jo, redzi, Es nāku, Es mitīšu pie tevis! - saka Kungs. 

Pravieša Caharijas grāmata 2:14

  
  

‌LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »