Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA

DIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

Virsmācītājs Viesturs Pirro +371 22 328 283
Draudzes priekšniece Aina Birze +371 22 328 334
Draudzes lietvede Gunta Birze +371 22 329 171
E-pasts: sv.katrina@e-apollo.lv

DECEMBRĪ UN JANVĀRĪ BĪBELES STUNDAS CETURTDIENĀS NENOTIEK


Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283
 


DIEVKALPOJUMI, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2023. g. JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ


TREŠDIENA, 25. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 draudzes namā


PIEKTDIENA, 27. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 29. janvāris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 8:18-22 “Par Jēzus sekotājiem” 


Dzīvības Vārdi janvārim:


2022. gada lozungs: 

Jēzus Kristus saka: “Visi, ko Tēvs man dod, nāk pie Manis, un nevienu, kas pie Manis nāk, es nekad nedzīšu prom.”

  Jāņa Evaņģēlijs 6:37  


Jēzus tiem sacīja: “Nāciet un redzēsiet!”

Jāņa Evaņģēlijs 1:39 DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2023. g. FEBRUĀRĪ


TREŠDIENA, 1. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 3. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SEPTUAGESIMA, TREŠĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 5. februāris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 20:1-16 “Līdzība par strādniekiem vīnadārzā” 


TREŠDIENA, 8. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 10. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SEXAGESIMA, OTRĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 12. februāris, desmitās tiesas ziedošanu

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 8:4-15 “Līdzība par sējēju” 


TREŠDIENA, 15. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 17. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ESTO MIHI - SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 14. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  12.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 18:31-43 “Jēzus trešo reizi māca par Savu nāvi un augšāmcelšanos; dziedina aklo ubagu pie Jērikas”


OTRDIENA, 21. februāris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā  


PELNU DIENA, GAVĒŅA UN CIEŠANU LAIKA SĀKUMS, TREŠDIENA, 22. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 6:16-21 “Par gavēni; par mantas krāšanu”


APUSTUĻA SV. MATIJA DIENA, PIEKTDIENA, 24. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


INVOCAVIT, GAVĒŅA LAIKA PIRMĀ SVĒTDIENA, 26. februāris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 4:1-11 “Jēzus kārdināšana”‌‌Dzīvības Vārds februārim:


Ābrahāms bija simts gadu vecs, kad viņam piedzima dēls. Un Sāra teica: “Dievs man devis smieklus - ikviens, kas to dzirdēs, nu smiesies ar mani.”


1. Mozus 21:5-6

 

   
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »