Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
DIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

Virsmācītājs Viesturs Pirro +371 22 328 283
Draudzes priekšniece Aina Birze +371 22 328 334
Draudzes lietvede Gunta Birze +371 22 329 171
E-pasts: sv.katrina@e-apollo.lv


Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283


 
  
DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2023. g. JŪNIJĀ


TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI, TRINITATIS, 4. jūnijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 28:18-20 “Jēzus sūta mācekļus sludināt Evaņģēliju”


TREŠDIENA, 7. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 9. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 10. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00  baznīcā


APUSTUĻA SV. BARNABAS DIENA, OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 11. jūnijs, desmitās tiesas ziedošana 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 10:16-22 “Jēzus mācekļi tiks vajāti”


KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA, TREŠDIENA, 14. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 18. jūnijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  12.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-10 “Līdzības par pazudušo avi un pazudušo drahmu”


OTRDIENA, 20. jūnijs  

DRAUDZES PADOME DRAUDZES NAMĀ  18.00  


TREŠDIENA, 21. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 23. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 25. jūnijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 5:1-11 “Jēzus aicina pirmos mācekļus”


TREŠDIENA, 28. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 30. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namāDzīvības Vārds jūnijam:

Lai Dievs tev dod no debesu rasas un zemes leknuma un daudz maizes un vīna! 

1.Mozus 27:28

 

 
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »