Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 MĒS TICAM
 SVĒTDARBĪBAS
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26

IESVĒTĀMO MĀCĪBAS SĀKUMS SVĒTDIEN, 24. septembrī plkst. 15.40 (pēc dievkalpojuma) draudzes namā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 31. Turpmākās nodarbības - svētdienās plkst. 15.40KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

CETURTDIEN, 28. septembrī plkst. 18.00
ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS

‌ZIEMEĻU CEĻOJUMS


‌Ērģelnieks DŽEIMSS D. HIKSS 
(Amerikas Savienotās Valstis)

‌VISI AICINĀTI UZ KONCERTU!

LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

 


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2017. g. SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ  

APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA SV. MATEJA DIENA, CETURTDIENA, 21. septembris   

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - SALAMANA AUGSTĀ DZIESMA (ŠĪR - HA - ŠIRĪM AŠER LĪ - ŠLOMO)


PIEKTDIENA, 22. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SEŠPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 24. septembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 20:1-16 “Līdzība par strādniekiem vīna dārzā”

IESVĒTĀMO MĀCĪBAS SĀKUMS SVĒTDIEN, 24. septembrī plkst. 15.40 (pēc dievkalpojuma) draudzes namā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 31. Turpmākās nodarbības - svētdienās plkst. 15.40

PIRMDIENA, 25. septembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 27. septembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00


‌‌

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

‌‌CETURTDIEN, 28. septembrī plkst. 18.00
‌ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS

‌ZIEMEĻU CEĻOJUMS


‌Ērģelnieks DŽEIMSS D. HIKSS 
(Amerikas Savienotās Valstis)

‌VISI AICINĀTI UZ KONCERTU!‌ERCEŅĢEĻA MICHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, PIEKTDIENA, 29. septembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:1-11 “Lielākais Debesu valstībā”

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības vārds septembrim:

Redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: Lūkas Evaņģēlijs 13:30
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2017. g. OKTOBRĪ


‌PĻAUJAS SVĒTKI, SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 
1. oktobris    

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42 “Druvas jau ir baltas pļaujai” 


PIRMDIENA, 2. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM 07.00


TREŠDIENA, 4. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 


CETURTDIENA, 5. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - SALAMANA AUGSTĀ DZIESMA (ŠĪR - HA - ŠIRĪM AŠER LĪ - ŠLOMO) 


PIEKTDIENA, 6. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 8. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 21:33-46 “Līdzība par ļaunajiem vīnkopjiem”


PIRMDIENA, 9. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 11. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 12. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - SALAMANA AUGSTĀ DZIESMA (ŠĪR - HA - ŠIRĪM AŠER LĪ - ŠLOMO) 


PIEKTDIENA, 13. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:1-14 “Līdzība par ķēniņa dēla kāzām”


PIRMDIENA, 16. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 17. oktobris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


EVAŅĢĒLISTA SV. LŪKAS DIENA, TREŠDIENA, 18. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:44-53 “Evaņģēlija pasludinājums visām tautām”


CETURTDIENA, 19. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - SALAMANA AUGSTĀ DZIESMA (ŠĪR - HA - ŠIRĪM AŠER LĪ - ŠLOMO) 


PIEKTDIENA, 20. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:43-54 “Jēzus dziedina galminieka dēlu”


PIRMDIENA, 23. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 25. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 26. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - SALAMANA AUGSTĀ DZIESMA (ŠĪR - HA - ŠIRĪM AŠER LĪ - ŠLOMO) 


PIEKTDIENA, 27. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

VĪRU VAKARS  19.00 draudzes namā 


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:34-46 “Lielākais bauslis; par Kristu - Dāvida dēlu un Kungu?”


PIRMDIENA, 30. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TICĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENA - REFORMĀCIJAS SVĒTKI, OTRDIENA, 31. oktobris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22  “Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa”


Dzīvības vārds oktobrim:

Es jums saku: tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku.

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi:

Lūkas Evaņģēlijs 15:10

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 ramonapirtniece@inbox.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 22329115

sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628 ; +371 22329097
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »