Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes liturģiskais ansamblis - schola
 Liturģiskais ansamblis - schola pie Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas altāra 2018. gadā.

Pirmajā rindā no kreisās: scholas vadītāja, draudzes ērģelniece Daina Lancmane, mācītājs Viesturs Pirro. 

Otrajā rinda no kreisās: Alise Valtere, Guna Līce, Lilija Baukše, Anda Andersone

Trešajā rindā no kreisās: Kārlis Komarovskis, Krists Zeidlers, Didzis Olte, Aija Palma, Antra Ābula, Normunds Vitomskis.

Svētkos liturģiskais ansamblis ir lielāks, jo palīdz dziedātāji, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar regulāri kalpot kopā ar mums.

Ansambļa uzdevums - kalpot dievkalpojumā ar Psalmu dziedājumu, liturģiskajiem dziedājumiem un dziesmām Svētā Vakarēdiena (Euharistijas) laikā.

Ansamblis ir kalpojis arī citās LELB draudzēs, kuras to uzaicina. Nu jau vairākus gadus ansamblis piedalās LELB rīkotajos kora svētkos. 

Ansambļa sadraudzību cenšamies kopt vienmēr, reizi mēnesī mēs sanākam arī uz  kopīgu tējas dzeršanu un jubilāru apsveikšanu.

Ja Tu vēlies kalpot Tam Kungam ar dziedāšanu, tad Tev ir iespēja to darīt kopā ar mums, pirms tam sazinoties ar vadītāju. Mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 12.00 draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31/33. Ja nepieciešams, notiek arī papildmēģinājumi. Sīkāka informācija pie ansambļa vadītājas Dainas Lancmanes.

 Aicinām jaunus dalībniekus liturģiskajā ansamblī! Lūdzam pieteikties pie ansambļa vadītājas Dainas Lancmanes - tālr. +371 29834034
e-pasts: dainalancmane@inbox.lv , vai draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31
e-pasts:
sv.katrina@e-apollo.lv Mājas lapa: www.kuldigas.lelb.lv

 
 
Lai kopā dziedam, slavējam un gavilējam Dievam par godu!


SOLI DEO GLORIA!

   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »