Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes 
SVĒTDIENAS SKOLA


SĀK SAVAS NODARBĪBAS PĻAUJAS SVĒTKOS AR

DIEVKALPOJUMU KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ PLKST. 12.00

VISI MĪĻI AICINĀTI UN GAIDĪTI!

INFORMĀCIJA: DACE BLŪMA, mob. +371 26009082


Svētdienas skolā kalpo skolotāji Dace Blūma, Aigars Blūms, Silva Brūvere, Zanda Eze. 


Skolotāju kvalifikāciju apstiprina LELB Svētdienas skolas nozares izsniegtas apliecības.
 

Svētdienas skolas nodarbības notiek no Pļaujas svētkiem (oktobra pirmās svētdienas) līdz Mātes dienai (maija otrajai svētdienai) katru svētdienu plkst. 11.30 draudzes namā, Kuldīgā, Baznīcas ielā  31.

Trešajā mēneša svētdienā nodarbības nenotiek, dievkalpojums ģimenēm un bērniem ar Svēto Vakarēdienu plkst. 12.00 baznīcā.


Sākumā bērni kopā ar skolotājiem pulcējas svētbrīdī, pēc tam nodarbības notiek atsevišķās vecuma grupās, kurās bērni apgūst  Bībeles un kristietības pamatus, lai savas zināšanas pielietotu ikdienas dzīvē. 


Skolotāji regulāri apmeklē kursus un seminārus, ko rīko LELB un Bērnu Kristīgās izglītības apvienība.

Lai ieinteresētu bērnus, tiek izmantotas jaunas mācību formas un metodes. Tiek  pilnveidota sadarbība ar bērnu vecākiem un vecvecākiem pēc shēmas: ģimene- bērns- svētdienas skola- mācītājs- draudze.

Svētdienas skolu kopš 2005. gada oktobra vada Dace Blūma - tālrunis +371 26009082, e-pasts: blima@inbox.lv; sv.katrina@e-apollo.lv  Tas, Kas sēdēja goda krēslā, teica: “Redzi, visu Es daru jaunu.” Tad Viņš teica: “Raksti! Jo šie vārdi ir uzticami un patiesi.”

Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5

   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »