Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES OKTOBRA UN NOVEMBRA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU!


DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU! 

 

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2018. g. oktobrim


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 14. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 90;  2.Samuēla 12:1-10. 13-14.

Jaunā Derība:  Efeziešiem 6:10-17;  Mateja Evaņģēlijs 18:23-35


TREŠDIENA, 17. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 24;  Jozuas 24:19-24

Jaunā Derība:  Ebrejiem 13:8;  Mateja Evaņģēlijs 5:13-16


DIVDESMIT OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 21. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 91;  Jesajas 53:4-12

Jaunā Derība:  Ebrejiem 5:1-10;  Marka Evaņģēlijs 10:35-45


TREŠDIENA, 24. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 77;  Jeremijas 16:14-21

Jaunā Derība:  Kolosiešiem 2:6-10;  Lūkas Evaņģēlijs 4:31-37


APUSTUĻU SV. SĪMAŅA UN SV. JŪDAS DIENA, DIVDESMIT TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 28. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 126;  Jeremijas 20:7-9

Jaunā Derība:  Efeziešiem 2:19-22;  Jāņa Evaņģēlijs 15:17-25  


REFORMĀCIJAS DIENA, TICĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI, TREŠDIENA, 31. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 46;  Jeremijas 31:31-34  

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 14:6-7;  Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22 


Dzīvības vārds oktobrim:

Kungs, Tavā priekšā visas manas alkas, manas nopūtas Tev nav apslēptas.

Psalms 38:10

 
DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU! SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2018. g. novembrim


DIVDESMIT CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 4. novembris

Vecā Derība:  Psalms 119;  5.Mozus 6:1-9

Jaunā Derība:  Ebrejiem 9:11-14;  Marka Evaņģēlijs 12:28-34


TREŠDIENA, 7. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 40;  1.Ķēniņu 8:54-61

Jaunā Derība:  1.Jāņa 5:1-5;  Mateja Evaņģēlijs 8:18-22


LĀCPLĒŠA DIENA, DIVDESMIT PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 11. novembris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 146;  1.Mozus 8:1-11

Jaunā Derība:  Romiešiem 13:8-10;  Mateja Evaņģēlijs 8:23-27


TREŠDIENA, 14. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 28;  Jesajas 45:1-8

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 6:1-10;  Mateja Evaņģēlijs 7:24-29LATVIJAS NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS DIENAS 100 gadadiena, DIVDESMIT SESTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 18. novembris

Vecā Derība:  Psalms 16;  Jesajas 26:1b-4

Jaunā Derība:  Efeziešiem 6:10-19;  Mateja Evaņģēlijs 20:25-28 


LIELĀ LŪDZAMĀ DIENA, TREŠDIENA, 21. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 51;  2.Mozus 20:1-21

Jaunā Derība:  Romiešiem 3:21-28;  Mateja Evaņģēlijs 4:12-17 


MŪŽĪBAS SVĒTDIENA, MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA, 25. novembris

Vecā Derība:  Psalms 24;  Jesajas 25:6-9

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 21:1-16a;  

Jāņa Evaņģēlijs 11:32-44


Dzīvības vārds novembrim:

Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgavu, sapostu un izrotātu savam vīram.

Jāņa Atklāsmes grāmata 21:2


‌‌
Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »