Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES APRĪĻA UN MAIJA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU!DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU! SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2018. g. aprīlim
JUBILATE, LIELDIENU LAIKA TREŠĀ SVĒTDIENA, 22. aprīlis 

Vecā Derība:  Psalms 23;  Jesajas 40:26-31

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 4:5-12;  Jāņa Evaņģēlijs 10:11-18


EVAŅĢĒLISTA SV. MARKA DIENA, TREŠDIENA, 25. aprīlis  

Vecā Derība:  Psalms 40;  Jesajas 52:7-10

Jaunā Derība:  2.Timotejam 4:6-11;  Marka Evaņģēlijs 1:1-15 


CANTATE, LIELDIENU LAIKA CETURTĀ SVĒTDIENA, 29. aprīlis 

Vecā Derība:  Psalms 22;  Jesajas 42:10-16

Jaunā Derība:  1.Jāņa 4:7-21;  Jāņa Evaņģēlijs 15:1-8


Dieva Vārds aprīlim:

Jēzus viņiem atkal sacīja: “Miers jums! Kā Tēvs Mani ir sūtījis, tā arī Es jūs sūtu!”

‌Jāņa Evaņģēlijs 20:21


DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU!SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2018. g. maijā


TREŠDIENA,  2. maijs

Vecā Derība:  Psalms 7;  Hagaja 2:1-9

Jaunā Derība: 1.Korintiešiem 3:1-7;  Lūkas Evaņģēlijs 6:27-36  


ROGATE, LIELDIENU LAIKA PIEKTĀ SVĒTDIENA, 6. maijs 

Vecā Derība:  Psalms 98;  1.Ķēniņu 3:5-15

Jaunā Derība: Jēkaba 1:22-27;  Jāņa Evaņģēlijs 16:23b-30TREŠDIENA, 9. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 75;  Jesajas 30:12-17

Jaunā Derība: Ebrejiem 10:19-23;  Marka Evaņģēlijs 2:13-17DEBESBRAUKŠANAS DIENA, CETURTDIENA, 10. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 47;  2.Ķēniņu 2:1-12

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 1:1-11;  Lūkas Evaņģēlijs 24:44-53 MĀTES UN ĢIMENES DIENA, EXAUDI, LIELDIENU LAIKA SESTĀ SVĒTDIENA, 13. maijs, desmitās tiesas ziedošana 

Vecā Derība:  Psalms 1;  5.Mozus 34:1-8

Jaunā Derība:  1.Jāņa 5:9-13;  Jāņa Evaņģēlijs 17:6-19TREŠDIENA, 16. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 145;  2.Mozus 32:30-35

Jaunā Derība: Romiešiem 8:18-25;  Lūkas Evaņģēlijs 9:10-17SVĒTĀ GARA SVĒTKI, VASARSVĒTKI, SVĒTDIENA, 20. maijs

Vecā Derība:  Psalms 104;  Joēla 3:1-5a

Jaunā Derība: Apustuļu Darbi 2:1-18;  Jāņa Evaņģēlijs 14:23-31aOTRIE VASARSVĒTKI, PIRMDIENA, 21. maijs 

Vecā Derība:  Psalms 108;  Jesajas 44:1-8

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 10:34. 42-48.;  Jāņa Evaņģēlijs 3:16-21 TREŠDIENA, 23. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 116;  Salamana Pamācības 16:31-33

Jaunā Derība: Romiešiem 14:13-17;  Lūkas Evaņģēlijs 7:36-50TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI, TRINITATIS, 27. maijs 

Vecā Derība:  Psalms 29;  Jesajas 6:1-8

Jaunā Derība: Romiešiem 8:12-17;  Jāņa Evaņģēlijs 3:1-17TREŠDIENA, 30. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 103;  4.Mozus 9:15-23

Jaunā Derība: Efeziešiem 5:15-21;  Lūkas Evaņģēlijs 6:20-26


Dzīvības Vārds maijam:
Ticība ir cerības pamatā,tā pārliecina par neredzamām lietām.
Ebrejiem 11:1 

 ‌‌

 Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »