Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

  

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES APRĪĻA UN MAIJA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU!


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCASVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2021. g. aprīlim


TREŠDIENA, 21. aprīlis  

Vecā Derība:  Psalms 37;  Jesajas 48:12-16

Jaunā Derība:  Romiešiem 12:9-18;  Lūkas Evaņģēlijs 6:20-26


EVAŅĢĒLISTA SV. MARKA DIENA, JUBILATE, CETURTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 25. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 23;  Jesajas 52:7-10

Jaunā Derība: 2.Timotejam 4:6-11;  Marka Evaņģēlijs 1:1-15


TREŠDIENA, 28. aprīlis  

Vecā Derība:  Psalms 9;  2.Mozus 32:1-14

Jaunā Derība: 2.Pētera 3:8-13;  Lūkas Evaņģēlijs 14:15-24


Dieva Vārds aprīlim:

Jēzus ir neredzamā Dieva attēls, visas radības Pirmdzimtais.

Apustuļa Pāvila vēstule kolosiešiem 1:15


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2021. g. maijāCANTATE, PIEKTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 2. maijs

Vecā Derība:  Psalms 22;  Jesajas 42:10-16

Jaunā Derība: Jēkaba 1:17-21;  Jāņa Evaņģēlijs 16:5-15TREŠDIENA, 5. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 138;  Jeremijas 27:4-5

Jaunā Derība: 1.Jāņa 5:13-21;  Mateja Evaņģēlijs 9:9-13MĀTES UN ĢIMENES DIENA,ROGATE, SESTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 9. maijs, desmitās tiesas ziedošana 

Vecā Derība:  Psalms 128;  1.Mozus 15:1-6

Jaunā Derība:  Kolosiešiem 3:18-24;  Lūkas Evaņģēlijs 2:41-52 TREŠDIENA, 12. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 91;  Jesajas 30:15-21

Jaunā Derība:  Efeziešiem 1:3-10;  Jāņa Evaņģēlijs 14:1-14 DEBESBRAUKŠANAS DIENA, CETURTDIENA, 13. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 47;  2.Ķēniņu 2:1-12

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 1:1-11;  Lūkas Evaņģēlijs 24:44-53 EXAUDI, SEPTĪTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 16. maijs

Vecā Derība:  Psalms 1;  5.Mozus 34:1-8

Jaunā Derība: 1.Pētera 4:8-11;  Jāņa Evaņģēlijs 15:26-27. 16:1-4TREŠDIENA, 19. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 98;  Nehemijas 9:6-15

Jaunā Derība: Kolosiešiem 3:12-17;  Lūkas Evaņģēlijs 24:13-35SVĒTĀ GARA SVĒTKI, VASARSVĒTKI, SVĒTDIENA, 23. maijs

Vecā Derība:  Psalms 104;  1.Mozus 11:1-9

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 2:1-18;  Jāņa Evaņģēlijs 14:23-31a TREŠDIENA, 26. maijs  

Vecā Derība:  Psalms 86;  Salamans Mācītājs 3:10-15

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 3:7-13;  Lūkas Evaņģēlijs 11:1-13 TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI, TRINITATIS, 30. maijs 

Vecā Derība:  Psalms 29;  Jesajas 6:1-8

Jaunā Derība:  Romiešiem 11:33-36;  Mateja Evaņģēlijs 28:18-20Dieva Vārds maijam:

Ver savu muti mēmo vietā,aizstāvi visus, kam spēki zūd,ver savu muti, spried taisni,aizstāvi tiesā nabagu un sūrdieni!

Salamana Sakāmvārdi 31:8-9


        
‌‌

Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »