Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES JŪLIJA UN AUGUSTA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU!


DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI,LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2018. g. jūlijam un augustam

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪLIJĀ NENOTIEK


SV. MARIJAS MAGDALĒNAS DIENA, DEVĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. jūlijs

Vecā Derība:  Psalms 5;  Salamana Augstā Dziesma 8:6-7

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 5:14-17; Lūkas Evaņģēlijā 7:36-50 


APUSTUĻA JĒKABA VECĀKĀ DIENA, TREŠDIENA, 25. jūlijs  

Vecā Derība:  Psalms 63;  Jesajas 52:7-10

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 4:7-15;  Mateja Evaņģēlijs 20:20-23  


DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. jūlijs

Vecā Derība:  Psalms 145;  Daniēla 9:15-18

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 12:1-11;  Lūkas Evaņģēlijs 18:9-14


Dzīvības Vārds jūlijam:

Sējiet taisnību, ievāciet žēlastību! Plēsiet sev jaunu plēsumu! Laiks meklēt Kungu - lai Viņš nāk un liek līt taisnības lietum pār jums!

Pravieša Hozejas grāmata 10:12


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2018. g. augustam

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS AUGUSTĀ NENOTIEK 


TREŠDIENA, 1. augusts  

Vecā Derība:  Psalms 119;  Jesajas 37:14-26

Jaunā Derība:  1.Pētera 1:3-9; Marka Evaņģēlijs 11:12-14. 20-26.


VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 5. augusts

Vecā Derība:  Psalms 78;  2.Mozus 16:2-4. 9-15.

Jaunā Derība:  Efeziešiem 4:1-16; Jāņa Evaņģēlijs 6:24-35


TREŠDIENA, 8. augusts  

Vecā Derība:  Psalms 41;  Jesajas 33:5-6

Jaunā Derība:  Galatiešiem 6:1-10; Mateja Evaņģēlijs 10:5-15


DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 12. augusts, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 26;  Jeremijas 15:15-21

Jaunā Derība:  Romiešiem 12:9-21; Mateja Evaņģēlijs 16:21-28


JAUNAVAS MARIJAS PAAUGSTINĀŠANAS DIENA, trešdiena, 15. augusts 

Vecā Derība:  Psalms 27;  Jesajas 61:7-11

Jaunā Derība:  Galatiešiem 4:4-7;  Lūkas Evaņģēlijs 1:46-55


TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 19. augusts

Vecā Derība:  Psalms 34;  Salamana Pamācības 9:1-6

Jaunā Derība:  Efeziešiem 5:15-20;  Jāņa Evaņģēlijs 6:51-58


TREŠDIENA, 22. augusts  

Vecā Derība:  Psalms 84;  Caharijas 3:1-10

Jaunā Derība:  Kolosiešiem 1:3-6;  Mateja Evaņģēlijs 18:15-20


ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 26. augusts

Vecā Derība:  Psalms 34;  1.Ķēniņu 17:8-16

Jaunā Derība:  Galatiešiem 5:16-24;  Mateja Evaņģēlijs 6:24-34


JĀŅA KRISTĪTĀJA ASINSLIECĪBAS DIENA, TREŠDIENA, 29. augusts  

Vecā Derība:  Psalms 116;  Jesajas 1:17-19

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 13:13-26; Marka Evaņģēlijs 6:17-29


Dzīvības vārds augustam:

Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

Apustuļa Jāņa 1. vēstule 4:16

Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »