Sākums
Rekvizīti, adrese, pieņemšanas laiks, telefoni, e-pasts
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!


Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien 
un mūžos!

Vēstule ebrejiem 13:8
   

  

LIEPĀJAS DIECĒZES KULDĪGAS PRĀVESTA IECIRKŅA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZE
Mēs priecājamies, Kristus mīlestībā satiekoties Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskās draudzes mājas lapā!
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA

 Senlaikos dibināta uz stipra pamata
Stāv Kristus svētā draudze, to Viņš pats svētīja.
No debesīm Viņš nāca, tai Sevi atdeva.
No grēkiem atpestīta, To Kungu slavē tā.

No neskaitāmām tautām un tomēr vienota,
Tā Svētā Gara spēkā  ir Dieva radīta.
Tā Kristus svētā vārdā un viena ticībā
Un paliek mīlestībā arvienu vienota.

Tā daudzreiz nicināta un smieta, vajāta;
Tā ilgodamās raugās pēc miera laikmeta,
Kungs Kristus viņu cēlis ir svētā glītumā
Un viņai apsolījis tās daļu mūžībā.


Dziesma 252. T: Samuel John Stone, Aleksandrs Veibergs


Lūgšana, kas lūdzama no sirds un patiesībā

Kungs, Tu pacieti mani visu šo laiku ar visiem maniem grēkiem, bet tomēr Tu apžēlojies par mani;

Es maldījos visādos ceļos, bet tagad es vairs negrēkošu; es darīju pāri Tev un biju netaisnīgs; es tāds vairāk nebūšu; es atsakos no grēka, es atsakos no ļaunā, es atsakos no netaisnības/nekrietnības, kas notraipa manu dvēseli; atbrīvo manu dvēseli no visa, kas ir pret Tevi;

Es ļoti lūdzu Tevi, Kungs, lai Tu izglāb mani no visa ļauna; nāc Jēzu tagad, nāc tagad un dzīvo manā sirdī;

Piedod man, Kungs, un atļauj man atpūsties Tevī, jo Tu esi mans Vairogs, mans Pestītājs un mana Gaisma, un Tev es uzticos;

No šodienas es slavēšu Tevi visos brīžos/laikos;


Es noraidu ļauno un visus citus dievus un elkus, jo Tu esi Visuaugstais pār visu pasauli, pārspējot visus citus dievus;

Ar Savām Varenajām Rokām atbrīvo mani no sliktas veselības, atbrīvo mani no saistībām, atbrīvo mani no raizēm un satriec manu ienaidnieku sātanu; steidzies man palīgā, Pestītāj! 
ĀMEN
Dievs, svētī Latviju, mūs` dārgo tēviju,
svētī jel Latviju, ak, svētī jel to! 
Kur latvju meitas zied, kur latvju dēli dzied, 
laid mums tur laimē diet, mūs` Latvijā!


‌‌‌‌Dzīvības vārds jūlijam:

Nebaumo! Necel zvērestā roku kopā ar ļaundari, kļūdams par viltus liecinieku! Neskrien pakaļ visiem citiem, darīdams ļaunu, un nesniedz liecību tiesā, sagrozīdams patiesību kā daudzi! Pat nabaga pusē nestājies tiesā netaisni.


‌‌
2.Mozus 23:1-3

‌‌‌

Dieva svētības Jums! Esiet svētīti!

   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »