Sākums
 Draudzes aktualitātes
Man nepieciešams aizlūgums
Jautājumi - draudze, kristība, iesvētība, laulība, draudzes maiņa
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Kristības, iesvētības, laulības - skat. SVĒTDARBĪBAS
Kā atrast draudzi?

Mūsu Baznīcā (LELB, Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā) par Baznīcas locekli cilvēks kļūst caur Kristībām, bet par draudzes locekli - caur Iesvētībām. Draudzes locekļiem ir visas tiesības un iespējas, ko var iegūt Baznīcā, proti, laulāties, kristīt savus bērnus, baudīt Sv. Vakarēdiena Sakramentu, saņemtu Absolūciju (grēksūdzi un grēku piedošanu) un saņemt kristīgu apbedīšanu.

Kristības

Kristības Sakraments ir pirmā saikne ar Dievu, lai cilvēks varētu iemantot mūžīgo dzīvību pēc šīs dzīves. Caur Kristībām cilvēks kļūst par kristieti.

Daudzi latvieši, tāpat kā citu tradicionāli kristīgo tautu pārstāvji, ir kristīti bērnībā. Tas nodrošina pašu nepieciešamāko pamatu, uz kura Kristus aicina celt savu garīgo dzīvi, bez kuras nav iespējams iegūt nemirstību: „Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Mk. 16:16).


Alfa kurss

Lai iepazītos ar Kristietības un arī luterāņu ticības pamatnostādnēm, vairākās draudzēs notiek t.s. Alfa kurss. Tas domāts interesentiem, kuri vēl nav uzdrošinājušies ieiet draudzes dzīvē, vēl atrodas garīgu meklējumu stadijā vai arī kādreiz jau bijuši uzņemti draudzē, taču saikne ar Dievu toreiz viņiem nav izveidojusies.

Alfa kurss notiek draudzes ēkās vai arī mājās pie draudzes locekļiem, saviesīgā atmosfērā pie tējas un kafijas vai arī vakariņojot. Katrai tikšanās reizei tiek izvēlēta kāda kristīgai ticībai būtiska tēma. Alfa kurss cilvēkam palīdz saskatīt ticībai jēgu priekš sevis personīgi. Šis kurss nereti ir kā ievada kurss pirms Iesvētes apmācības.

Iesvētes mācība

Iesvētes mācības notiek visās LELB draudzēs. Iesvētes apmācībā cilvēki tiek iepazīstināti ar Kristīgās ticības saturu, luterisko mācību, LELB uzbūvi, citām reliģijām un draudzes dzīvi. Pavisam šajā kursā ir vismaz 14 mācību stundas.

Iesvētes kursa pabeigšana ir obligāta, lai kļūtu par LELB draudzes locekli. Pēc sekmīga kursa pabeigšanas notiek Iesvētības draudzes svētdienas dievkalpojumā. Tā ir svinīga uzņemšana draudzē un pirmā Sv. Vakarēdiena Sakramenta baudīšana.

Kā atrast savu draudzi?

Ja vēlaties atrast savu draudzi, jūs varat vērsties pie savai dzīves vietai tuvākās  draudzes mācītāja vai draudzes darbiniekiem un painteresēties par iespējām iestāties draudzē. Uzziniet, vai draudzē notiek Alfa kurss, kā arī kad notiek Iesvētes mācība.


Esmu kristīts un vēlos iesvētīties

Ja esat kristīts, bet vēlaties iesvētīties, jūs varat vērsties pie savai dzīves vietai tuvākās draudzes mācītāja vai draudzes darbiniekiem un jautāt pēc iespējām iesvētīties. Uzziniet, kad un kur notiek Iesvētes apmācība. Iespējams, ka apmācība notiek kaimiņu draudzē, kurai ir lielāks draudzes locekļu skaits.


Esmu iesvētīts, bet vairs neesmu draudzes loceklis

Ja esat iesvētīts, bet vairs neesat draudzes loceklis, jūs varat atgriezties draudzē, kurā tikāt iesvētīts, iepriekš tiekoties ar draudzes mācītāju vai draudzes mācītāja pienākumu izpildītāju. Saskaņā ar LELB kārtību, cilvēks pieder tai draudzei, kuras robežās viņš dzīvo.


Vēlos mainīt draudzi

Ja esat mainījis dzīvesvietu un vēlaties pāriet uz citu draudzi, jums nepieciešams izraksts no iepriekšējās draudzes locekļu reģistra, ka esat iesvētīts un nokārtojis ar draudzi visas saistības. Iespējams, jums būs jānomaksā draudzes noteiktā gada iemaksas summa (katrai draudzei tā var būt atšķirīga). Tālāk dodieties uz draudzi, kurā vēlaties iestāties, un iesniedziet draudzes mācītājam vai draudzes rakstvedim jums iedoto izrakstu no iepriekšējās draudzes locekļu reģistra.
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »