Sākums
 Draudzes aktualitātes
Man nepieciešams aizlūgums
Jautājumi - draudze, kristība, iesvētība, laulība, draudzes maiņa
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

  

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes
AKTUALITĀTES


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
LŪDZAM IEVĒROT IZMAIŅAS SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMA LAIKĀ! 

TURPMĀK DIEVKALPOJUMI SVĒTDIENĀS SĀKSIES PLKST. 14.00
VISI DIEVKALPOJUMI AR SVĒTO VAKARĒDIENU

TREŠAJĀ MĒNEŠA SVĒTDIENĀ DIEVKALPOJUMS ĢIMENĒM UN BĒRNIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU PLKST. 13.00; DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU PLKST. 14.00 
PATEICĪBASirsnīgs paldies Liepājas diecēzes bīskapam Hansam Martinam Jensonam, palīgbīskapam Uldim Gailītim, dekānam Pēterim Kalkam, prāvestiem Guntim Apriķim un Aināram Jaunskalžem, mācītājiem Raimondam Mežiņam, Aivaram Kaņepam, Elmāram Derzāvim, Mārtiņam Burke-Burkevicam, diakonam Uldim Žabrim, evaņģēlistei Agritai Staško, žurnāla Svētdienas Rīts redaktorei Ingai Rečai, Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes priekšniecei Ainai Birzei, draudzes padomei un darbiniekiem, draudžu priekšniekiem un sveicējiem no Kuldīgas Sv. Annas, Kabiles, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv. Pētera, Kuldīgas prāvesta iecirkņa un Liepājas diecēzes draudzēm manas dzīves 70, kalpošanas Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 41 un Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē 35 gadu emeritūras dievkalpojumā sestdien, 3. februārī Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā! 

Paldies par labajiem, uzmundrinošajiem, pateicības pilnajiem vārdiem un apsveikumiem! Paldies par ziediem un brīnišķīgajām dāvanām! 

Īpaša pateicība manai mīļotajai sievai Rūtai Pirro par ļoti laimīgiem, mīlestības, ticības un miera pilniem 12 laulības dzīves gadiem! 

Paldies visiem sveicējiem, kas mani apsveica elektroniski - Facebook, WhatsApp, Messenger, īsziņās un telefona zvanos! Paldies manam mīļajam draugam, emeritētajam prāvestam Modrim Plātem par apsveikumu! Piedodiet, ja par manu emeritūras dievkalpojumu uzzinājāt par vēlu - tikai dienu pirms tā! Tas nebija atkarīgs no manis.

Paldies par Jūsu mīlestību, patiesumu, kalpošanas prieku un ticības spēku! Paldies par pravietojumiem un aicinājumiem kalpot! Atsaukšos visiem Jūsu aicinājumiem un turpināšu kalpot, cik mūsu vienīgais Kungs, Visuvarenais Dievs man būs vēlējis! Mūsu kopīgais dzīves uzdevums ir pasludināt dzīvības Evaņģēliju - pestīšanu mūsu Kungā Jēzū Kristū, Svētā Gara dāvanās, kalpot ar Dieva Vārdu un Sakramentiem! 

Zemu noliecos Dieva un Jūsu priekšā! Es Jūs ļoti mīlu!

‌‌Lai Dievs Jūs svētī!

SOLI DEO GLORIA!

Vikārs, emeritētais mācītājs Viesturs Pirro

Foto: Rūta Pirro. Jeruzāleme, Israēla, skats no Olīvkalna.

 

‌‌ATSĀKAM DIEVKALPOJUMUS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 

TREŠDIENĀS plkst. 18.00 DRAUDZES NAMĀ 

Dievkalpojumus vada vikārs, emeritētais mācītājs Viesturs Pirro

 BĪBELES STUNDAS CETURTDIENĀS

17.30 - 18.30 draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

Pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļa 

Bībeles stundas vada vikārs, emeritētais mācītājs Viesturs Pirro

VISI AICINĀTI UZ BĪBELES STUNDĀM!
SVĒTDIENĀS - DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU visās svētdienās 14.00 baznīcā; mēneša trešajā svētdienā - BĒRNU un ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 13.00 un DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 14.00 baznīcā


TREŠDIENĀS - DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00 baznīcā; rudenī un ziemā - draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31


CETURTDIENĀS - BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā. Jūnijā, jūlijā un augustā Bībeles stundas nenotiek


PIEKTDIENĀS - JAUNIEŠU VAKARS 19.00 draudzes namā


MĒNEŠA PĒDĒJĀ PIEKTDIENA - VĪRU VAKARS 18.00 viesu namā "Polīši", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, vai arī draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31


MARTA, JŪNIJA, SEPTEMBRA UN DECEMBRA OTRĀ SESTDIENA - DIEVKALPOJUMS 12.00 DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU AR "C" LITURĢISKO KĀRTĪBU baznīcā

Visi gaidīti un aicināti Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā!


BĪBEĻU  IZSTĀDE
 
BIBELN  AUSSTELLUNG
 
THE  BIBLE  EXPOSITION

ВИСТАВКА БІБЛІЙ

ZIEDOJUMS BAZNĪCAS APSKATEI

TORNIS: € 1.00 

SKOLĒNIEM TORNIS: € 0.50


DONATION FOR THE CHURCH

THE TOWER: € 1.00

PUPILS THE TOWER: € 0.50


SPENDEN FÜR  DIE KIRCHE

DER TURM: € 1.00

SCHÜLERN DER TURM: € 0.50


ПОЖЕРТВА НА ВИГЛЯД ЦЕРКВИ

ВЕЖА: € 1,00

ВЕЖА ДЛЯ СТУДЕНТІВ: € 0,50

Безкоштовно для всіх, хто бореться за волю України

 

 
ZIEDOJUMS TŪRISTU GRUPĀM BAZNĪCAS APSKATEI

€ 1.00 NO PERSONAS


DONATION FROM TOURIST GROUPS CHURCH EACH PERSON € 1.00

LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas
Autors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

 

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS IZDEVUMU ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTSŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU

Iznāk kopš 1920. gada janvāra, reģ. Nr. 000702015

Abonēšanas indekss: 1095

Iznāk reizi mēnesī

Turpinām ziedojumu vākšanu žurnāla izdošanai! Ziedojumus lūdzam pārskaitīt: 

SIA IHTIS, Reģ. Nr. 40003417337

SEB banka Vecrīgas filiāle, kods: UNLALV2X, konta nr. LV33UNLA0001900469704 ar norādi Žurnāla "Svētdienas Rīts" izdošanai

PATEICAMIES PAR JŪSU ATBALSTU!

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS, reģ. Nr. 000341733

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050

Redaktore Inga Reča, tālr. +371 26459800

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

e – pasts: svetdienasrits@lelb.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!


Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi:

ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?

Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »