Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas Fotogalerija

Copyright: attēli aizsargāti ar autortiesību likumu. Jebkāda attēlu publicēšana, pavairošana, izplatīšana internetā un citur tikai ar Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes rakstisku atļauju


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas un draudzes 770 gadu svētku dievkalpojums 16. okt. 2022.
 
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes atjaunošanas 30 gadu svētki 2019. gada 19. maijā
 
Mācītāja Viestura Pirro 60 gadu pateicības dievkalpojums un jubileja 2014. gada 2. februārī
 
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas un draudzes 770 gadu svētku dievkalpojums 16. okt. 2022.
 
Bibelcamp "Polīši" 23. - 31. jūlijs 2013.
 
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca A.D. 1252. Copyright: attēli aizsargāti ar autortiesību likumu. Jebkāda attēlu publicēšana, pavairošana, izplatīšana internetā un citur tikai ar Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes rakstisku atļauju
 
Ekspozīcija "Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes", fotoizstāde "Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās". Autors: Livars Jankovskis
 
Brīvdabas dievnama BĒTELE iesvētīšanas dievkalpojums 27. jūlijā 2012.
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes brīvdabas dievnams BĒTELE Rumbas pagasta "Polīšos". Foto: Laima Gūtmane
Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba 400 gadu svētku dievkalpojums 28.oktobrī 2010. Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā

Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, prāvests Viesturs Pirro un liturģiskais ansamblis-schola pēc svētku dievkalpojuma pie Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas altāra.

Dzejas pēcpusdiena 9.oktobris 2010.

 

Draudzes ekskursija - 18.septembris 2010.
Ēdole-pils, evaņģēliski luteriskā baznīca; Jūrkalne-Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīca; Pāvilosta-evaņģēliski luteriskā baznīca, muzejs; Vērgale- evaņģēliski luteriskā baznīca, muzejs; Ziemupe- evaņģēliski luteriskā baznīca, kadiķu audze, pamestā armijas daļa; Saraiķu evaņģēliski luteriskā baznīca; Grobiņa-evaņģēliski luteriskā un Sv. Brigitas Romas katoļu baznīcas; Aizputes Sv. Ignācija Lojolas Romas katoļu baznīca. 
Foto: Viesturs Pirro
Valsts Prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā 2009.gada 20.oktobrī
  Valsts Prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri apskata Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcu 2009.g. 20.oktobrī.  
Foto: Viesturs Pirro
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes 20 gadu svētki 2009.gada 17.maijā

 

   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »