Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

KONCERTI UN MUZICĒŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀKULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA

‌Dieva svētītu, ticībā, cerībā un mīlestībā pavadītu Jauno Baznīcas gadu! Lai visas rūpes, bēdas un pārbaudījumus lūgšanā uzticam Debesu Tēvam! Viņš ir mīlestībā, devībā un svētībās pāri plūstošs pret mums, Saviem bērniem!
Lai paturam aizlūgšanās savu Baznīcu, tās vadību un visus, kas kalpo! Lai lūdzam par mieru pasaulē - Ukrainā, Israēlā, Gazā un citur! Lai pasaulei pāri klājas Dieva miers, kas ir augstāks par cilvēka prātu un saprašanu! Lai mierā un norimumā sagaidām Kristus Piedzimšanas svētkus!

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ
SESTDIEN, 16. decembrī plkst. 18.00


Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas audzēkņu
un jauktā kora "Ventava"

KONCERTS
AVE MARIA

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI!


Koncertus un muzicēšanu lūdzam pieteikt mācītājam Viesturam Pirro mob. +371 22328283 vai draudzes lietvedei Guntai Birzei mob. +371 22329171 


Dzīvības vārds novembrim:


Dievs viens pats izpleš pār zemi debesis un soļo pār jūras viļņiem. Viņš ir Tas, kas veidojis Lielo Lāci, Orionu un Sietiņu, un zvaigznes pret dienas vidu. Viņš dara lielas lietas, ko nevar izprast, un brīnumus, ko nevar izskaitīt.

Ījaba grāmata 9:8-10


Dzīvības vārds decembrim:


Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm.

Lūkas Evaņģēlijs 2:30-31
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas ērģeles, `Sauer`, 1882. g., 996 stabules, divi manuāli, 20 reģistri


   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »