Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
BĪBELES STUNDAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ CETURTDIENĀS PLKST. 17.30 DRAUDZES NAMĀ KULDĪGĀ, BAZNĪCAS IELĀ 31
Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaula smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts, viss ir kails un atsegts Viņa priekšā, Viņam mēs dosim norēķinu.

Vēstule ebrejiem 4:12-13


Neko nepanāks visskaidrākās Bībeles patiesības un spēcīgākie argumenti, ja prāts nekļūs pazemīgs un atvērts patiesībai, un bez Dieva žēlastības un Viņa darba tas nav iespējams. Tāpēc lūdz Dievu no visas savas sirds pēc pazemīga un ticīga gara, un to es dedzīgi iesaku ikvienai dvēselei, kas vēlas pastāvēt žēlastībā un patiesībā!

Jā, viss ir atkarīgs no Dieva žēlastības un pazemīga, ticīga gara. Ja tā nebūs, nepalīdzēs neviens prāts, ne arguments, ne Dieva vārds. Tas redzams no tā, ka kādreiz ar savu prātu vairs neuztveram nopietni Dievu un neuzticamies nevienam vārdam par Kristu.

Šāda pieredze, kas vairumam kristiešu noteikti ir pazīstama, mums māca nepaļauties uz savu prātu un izpratni vai uz saviem skaidrajiem un stingrajiem argumentiem, jo, ja tu nedzīvo bijībā un neturies pazemībā, visas šīs lietas vienā acumirklī var pagaist. Pie īstas pazemības pieder arī tas, ka atzīsti savas robežas un saproti, ka arī tevi var ievainot maldi.

Karls Olafs Rozeniuss
Tad nu ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un gāzās pār šo namu, tas nesabruka, tādēļ ka tā pamati bija likti uz klints. Bet ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. Kad lietus nāca un straumes plūda un vēji pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka, un posts bija liels.
Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Mateja Evaņģēlijs 7:24-27

BĪBELES STUNDAS JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, AUGUSTĀ NENOTIEK, ATSĀKSIES RUDENĪ

BĪBELES STUNDAS VADA VIKĀRS, EMERITĒTAIS MĀCĪTĀJS VIESTURS PIRROCETURTDIENA, 

BĪBELES STUNDA DRAUDZES NAMĀ 17.30 - pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļa CETURTDIENA, 

BĪBELES STUNDA DRAUDZES NAMĀ 17.30 - pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļa 


CETURTDIENA, 

BĪBELES STUNDA DRAUDZES NAMĀ 17.30


CETURTDIENA, 

BĪBELES STUNDA DRAUDZES NAMĀ 17.30 

 

IEROSINIET TEMATU BĪBELES STUNDAI! JEBKURŠ JAUTĀJUMS, KAS SAISTĪTS AR BĪBELI, TICĪBU, KRISTĪGU DZĪVESVEIDU, ADRESĒJAMS
vikāram, emeritētajam mācītājam Viesturam Pirro, tālr. +371 22 328 283, e-pasts: viesturs.pirro@lelb.lv ; vipirro@inbox.lv

Jautājiet droši, jebkurš jautājums par Dievu, teoloģiju, ticību, Bībeli  - Veco un Jauno Derību, dogmatiku, kristīgu dzīvi, mūžību, pasaules reliģijām, ideoloģijām, morāles mācībām un praksēm, pasaules uzskatiem ir gaidīts!

‌‌Dzīvības vārds jūnijam:

Bet Mozus tautai teica: "Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu, ko Viņš jums dos šodien - šodien jūs redzat ēģiptiešus, bet nemūžam vairs tos neredzēsiet! Kungs par jums cīnīsies, bet jūs klusējiet!"


2.Mozus 14:13-14


   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »