Sākums
 Draudzes aktualitātes
Man nepieciešams aizlūgums
Jautājumi - draudze, kristība, iesvētība, laulība, draudzes maiņa
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 AIZLŪGŠANAS UN PATEICĪBAS LŪGŠANAS Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē

Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:1-4

Ja Jums nepieciešams aizlūgums (par veselību, pārbaudījumos, tumsas spēku uzbrukumos, kārdinājumos, grūtībās savstarpējās attiecībās vai ģimenē, ticības krīzē, šaubās, nedrošībā, depresijā utt.), lūdzu, rakstiet. Mācītājs un draudze saņems šo vēsti un aizlūgs par Jūsu vajadzību.

Jūsu aizlūgums Dieva priekšā tiks lūgts svētdienas dievkalpojumā draudzes lūgšanā. Lūdzu, piedalieties arī paši dievkalpojumā! 

Lūdzam norādīt vai paziņot, kad jāpārtrauc aizlūgšana.

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas grāmatu galdā ir aizlūgšanu lapiņas. Kad esat dievnamā, lūdzu, aizpildiet tās un norādiet, cik ilgi aizlūgums jāturpina. Ja tas nav iespējams, droši savu aizlūgumu rakstiet šeit. 

Dievs uzklausa visas lūgšanas! Esiet stipri ticībā! Tas Kungs ir ar Jums!
Jūsu aizlūguma vajadzība
Vārds
E-pasts (netiek publicēts)
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
ozolins.valters@gmail.com ; sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »