Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
Par ģimeni-Ģimenes un mātes dienā

  SVĒTĀ ĢIMENE

Prāvests Viesturs Pirro
Mātes un ģimenes dienā, 2001.g. 13.maijā

Ģimenes realitāte mūsdienās ir sarežģīta un daudzveidīga. Labas, stipras, dievbijīgas ģimenes, kuras nāk draudzē un Baznīcā, drīzāk ir izņēmums. Kuldīgā un citur Latvijā pastāv lielas, ļoti nopietnas, nepanesamas grūtības: savstarpējas cieņas un ieklausīšanās trūkums, bezdarbs, nabadzība, ķildas, laulības pārkāpšana, alkoholisms, narkomānija, azartspēļu atkarība utt. Ģimene – Dieva radītā sabiedrības pamatšūniņa – ir apdraudēta. Ko darīt, lai tā būtu patiesi stipra un pilnveidoties spējīga?

Bībeles sākumā Dievs saka: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības”, “Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” Gen.1:26,27 Tas nozīmē, ka cilvēks tiek radīts mīlestībā, Dieva līdzībā un Vienīgais svētuma devējs ģimenei ir Dievs. Katra ģimene sevī nes Dieva attēlu. Ģimene ir svēta institūcija. Daži saka: mēs esam tik tālu no Dieva, neskaitāmu rūpju nomākti, nabadzībā un nomāktībā... visapkārt valda vienaldzība un savtība... mēs esam vieni... nevienu īstenībā mūsu rūpes neinteresē... liekas, ka pat mana ģimene mani nesaprot...

Ko darīt? Patiesi, tas ir labs jautājums, tikai neprecīzs. Ja mēs gribam svētot sevi un savu ģimeni, jautājums nav kas man jādara, bet ko es ļauju darīt Dievam. Cilvēkam nav iespējams ar darīšanu uzlabot savu ģimeni, jo parasti to saprot kā vēlmi piespiest ģimenes locekļiem kļūt labākiem. Mēs demonstrējam savus “muskuļus” un brīnāmies par niecīgiem panākumiem vai pat pilnīgi pretēju rezultātu gaidītajam. Jautājums ir par mani pašu – vai es esmu spējīgs klausīties, uzņemt Vārdu, veidoties? Manas ģimenes svētošanās sākas ar mani. Vai es ļauju, lai līdzcilvēki mani ievaino, vai arī esmu tas, kas ievaino viņus? Svētošanās sākas ar brīdi, kad ļaujos ievainoties. Jo tikai tā sākas svētošanās – Kristus pie krusta, ievainotais Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. Tādēļ Viņš dzīvoja Svētajā ģimenē, lai mēs saprastu, ka tā bija Svētās Trīsvienības attēls. Katra ģimene ir Trīsvienības attēls, mazā Trīsvienība virs zemes. Tas nenozīmē, ka tētis ir Dieva Tēva paraugs, māte – Dieva Dēla paraugs, bet bērni – Dieva Svētā Gara paraugs. Tas jāaplūko vispārēji – ģimene ir Trīsvienības attēlojums virs zemes. Ģimenē ir kaut kas no Tēva, Dēla un Svētā Gara.

Pirmā Tēva mīlestības īpašība: 
Tēvs pieņem lēmumus, Viņš nolemj radīt cilvēkus, atpestīt viņus, piecelt viņus, kad tie krīt, pacelt zaudētajā godībā. Tēvs Trīsvienībā ir mīlestības avots, Viņš izlemj, Viņš sauc mūs eksistencē, dara mūs spējīgus domāt un mīlēt. Mīlestība vispirms ir lēmums, griba būt attiecībās, nevis jūtas. Protams, mīlestībā ir arī jūtas, bet vispirms mīlestība ir lēmums – es gribu tevi mīlēt tādu, kāds tu esi! Tā ir Tēva mīlestība un tas attiecas ne tikai uz vīru, bet arī uz sievu un bērniem. Mīlestība ir vēlēties otru viņa paša dēļ. 

Otra Tēva mīlestības īpašība:
 
ziedošanās, nevis pieprasīšana. Tēvs dzemdē Dēlu tādēļ, lai To pilnībā atdotu cilvēkiem. Mēs mīlestību parasti saprotam kā ieguvumu, īpašumu. Tādēļ mums pietrūkst svētības – mēs par maz gribam ziedoties. 

Trešā Tēva mīlestības īpašība
auglība, dzīvības došana. Ikdienā – mana smaida, laipnības, viesmīlības došana savai ģimenei, tev, visiem. 

Un ceturtā īpašībamīlestība ir reāla. Tā vienmēr noved līdz konkrētībai, pacietībai, rīcībai.

Dēla mīlestības pirmā pazīmepieņemt to, ka Tēvs Viņu mīl. Dēla pieredzi izdzīvo ne tikai bērni, bet arī vīrs un sieva. Ļaut sevi mīlēt! Gūt pieredzi, ka tieku mīlēts! Uzticēties otram, uzdrošināties būt mazākam par citiem! 

Otrā pazīme
paklausība. Te nav runa par sievas paklausību vīram vai bērnu paklausību vecākiem, bet savstarpējo paklausību. Paklausīt nozīmē uzmanīgi ieklausīties. Uzklausīt otru, atzīt, ka otrs ir svarīgāks par mani, pavadīt laiku kopā ar viņu, uzvarēt kārdinājumu atlikt sarunu uz vēlāku laiku.

Svētā Gara mīlestības pirmā pazīme lūgšana. Svētais Gars iemāca lūgt, jo tikai ar lūgšanu ģimenē iespējamas pārmaiņas. Ģimene ir mazā Baznīca, kas lūdz. 

Otrā pazīme
apgaismošana, Dieva Vārda skaidrošana, savstarpēja saprašanās un pasaules notikumu izšķiršana. 

Trešā pazīme
dziedināšana. Svētais Gars dziedē un mierina: dziedē savstarpējos ievainojumus, nāk dvēselē ar mieru, iemāca atzīt savas kļūdas un tās labot, iemāca pilnīgu atklātību – pirmkārt, jau grēksūdzē, lai grēknožēla būtu īsta un piedošana – pilnīga. Svētais Gars noved līdz Sakramentu nepieciešamībai, ikdienas dzīvei svētumā.

 Iesūtīts: 2013.11.06 14:05
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »