Sākums
Rekvizīti, adrese, pieņemšanas laiks, telefoni, e-pasts
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 LIEPĀJAS DIECĒZES KULDĪGAS PRĀVESTA IECIRKŅA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZERekvizīti, adrese, mācītāja pieņemšanas laiks, draudzes priekšniece, draudzes lietvede, draudzes diakonijas darba vadītāja, Svētdienas skolas vadītāja, Jauniešu darba vadītāja, brīvdabas dievnams "Bētele"

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes bankas rekvizīti:

Reģistrācijas Nr. 90000295604
Nodokļu reģistrācijas Nr. LV 90000295604
AS “SEB banka” Kuldīgas filiāle kods UNLALV2X, 
konts LV 02 UNLA 0011 000 701608


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes nama adrese:
Baznīcas iela 33, Kuldīga, Kuldīgas novads LV 3301

Mājas lapa: http://www.kuldigas.lelb.lv e-pasts: sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs Valters Ozoliņš

Tālr. +371 29110252; e-pasts: sv.katrina@e-apollo.lv 

Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs Viesturs Pirro 

Tālr. +371 22328283; e-pasts: 
vipirro@inbox.lv
 ; viesturs.pirro@lelb.lv


Vikāra Viestura Pirro emuāra adrese:


Draudzes priekšniece Aina Birze 
pieņem draudzes namā Baznīcas ielā 31 trešdienās 11.00-13.00, tālr. +371 22328334; sv.katrina@e-apollo.lv 


Draudzes lietvede Gunta Birze 
Jūs gaida draudzes namā Baznīcas ielā 31 pirmdienās, otrdienās, 
piektdienās 14.00-16.00; 
trešdienās 15.00-18.00, ceturtdienās 10.00-12.00  , tālr. +371 22329171 sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv Draudzes diakonijas darba vadītāja Ramona Lurina
pieņem draudzes namā Baznīcas ielā 31 trešdienās 17.00-18.00; tālr. +371 26594852
 ramonapirtniece@inbox.lv


Draudzes Svētdienas skolas vadītāja Dace Blūma
tālr. +371 26009082
blima@inbox.lvsv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja Liene Blūma
tālr. +371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes brīvdabas dievnams "Bētele"

"Polīši", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV 3301 Tālr. +371 22328283; e-pasts: vipirro@inbox.lv ;viesturs.pirro@lelb.lv ; zs.polisi@inbox.lv 

Brīvdabas dievnamā ar pieteikumu notiek vārda dievkalpojumi, dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, svētbrīži, kristības, iesvētības un laulības. Lūdzam visus "Bētelē"! 

Attēlus varat apskatīt Fotogalerijā.   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »