Sākums
Rekvizīti, adrese, pieņemšanas laiks, telefoni, e-pasts
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien 
un mūžos!

Vēstule ebrejiem 13:8
       
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA


LIEPĀJAS DIECĒZES KULDĪGAS PRĀVESTA IECIRKŅA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZEMēs priecājamies, Kristus mīlestībā satiekoties Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskās draudzes mājas lapā!


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


DIEVA SVĒTĪBAS JUMS!


Senlaikos dibināta uz stipra pamata
Stāv Kristus svētā draudze, to Viņš pats svētīja.
No debesīm Viņš nāca, tai Sevi atdeva.
No grēkiem atpestīta, To Kungu slavē tā.

No neskaitāmām tautām, un tomēr vienota,
Tā Svētā Gara spēkā ir Dieva radīta.
Tā Kristus svētā Vārdā ir vienā ticībā
Un paliek mīlestībā arvienu vienota.

Tā daudzreiz nicināta un smieta, vajāta;
Tā ilgodamās raugās pēc miera laikmeta.
Kungs Kristus viņu cēlis ir svētā glītumā
Un viņai apsolījis tās daļu mūžībā.

Samuel John Stone, ar. Jāzeps Vītols, Samuel Sebastian Wesley, tulk. Aleksandrs Veinbergs
1.Kor. 3:9-11; Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Dziesmu grāmatā Nr. 252.
Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!


Lūgšana, kas lūdzama no sirds un patiesībā


Kungs, Tu pacieti mani visu šo laiku ar visiem maniem grēkiem, bet tomēr Tu apžēlojies par mani;

Es maldījos visādos ceļos, bet tagad es vairs negrēkošu; es darīju pāri Tev un biju netaisnīgs; es tāds vairāk nebūšu; es atsakos no grēka, es atsakos no ļaunā, es atsakos no netaisnības/nekrietnības, kas notraipa manu dvēseli; atbrīvo manu dvēseli no visa, kas ir pret Tevi;

Es ļoti lūdzu Tevi, Kungs, lai Tu izglāb mani no visa ļauna; nāc Jēzu tagad, nāc tagad un dzīvo manā sirdī;

Piedod man, Kungs, un atļauj man atpūsties Tevī, jo Tu esi mans Vairogs, mans Pestītājs un mana Gaisma, un Tev es uzticos;

No šodienas es slavēšu Tevi visos brīžos/laikos;


Es noraidu ļauno un visus citus dievus un elkus, jo Tu esi Visuaugstais pār visu pasauli, pārspējot visus citus dievus;

Ar Savām Varenajām Rokām atbrīvo mani no sliktas veselības, atbrīvo mani no saistībām, atbrīvo mani no raizēm un satriec manu ienaidnieku sātanu; steidzies man palīgā, Pestītāj! 
ĀMENDzīvības vārds septembrim:

Nonācis Filipa Cezarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem: “Par ko ļaudis uzskata Dieva Dēlu?” Viņi atbildēja: “Vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi - par Jeremiju vai kādu no praviešiem.” Viņš tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt - kas es esmu?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”


Mateja Evaņģēlijs 16:13-16


   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »