Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
 


DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI
Tas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."

Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5


TREŠDIENA, 24. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā

PIEKTDIENA, 26. jūlijs
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 28. jūlijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā
‌‌
‌‌

TREŠDIENA, 31. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā
Dzīvības vārds jūlijam:

Nebaumo! Necel zvērestā roku kopā ar ļaundari, kļūdams par viltus liecinieku! Neskrien pakaļ visiem citiem, darīdams ļaunu, un nesniedz liecību tiesā, sagrozīdams patiesību kā daudzi! Pat nabaga pusē nestājies tiesā netaisni.

2.Mozus 23:1-3

DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2024. g. AUGUSTĀPIEKTDIENA, 2. augusts

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 4. augusts

‌‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā‌‌

TREŠDIENA, 7. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā


PIEKTDIENA, 9. augusts

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 11. augusts

‌‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā‌‌

LATVIJAS APUSTUĻA BĪSKAPA SV. MEINARDA DIENA, TREŠDIENA, 14. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā


PIEKTDIENA, 16. augusts

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 18. augusts

‌‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā‌‌

TREŠDIENA, 21. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā


PIEKTDIENA, 23. augusts

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 25. augusts

‌‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā‌‌

TREŠDIENA, 28. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā


PIEKTDIENA, 30. augusts

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības vārds augustam:

Dievs dziedē tos, kam satriektas sirdis, un apsaitē viņu brūces. Viņš izskaita zvaigznes, cik to, un nosauc tās visas vārdos. Liels mūsu Kungs un varens spēkā, Viņa gudrībai nav mēra! Pazemīgos Kungs pieceļ kājās - ļaundarus Viņš nogāž pie zemes. Pateicieties Kungam ar dziesmu, spēlējiet cītaru mūsu Dievam.

Psalms 147:3-7LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!


‌Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā: 
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS IZDEVUMU ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS‌ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU

Iznāk kopš 1920. gada janvāra, reģ. Nr. 000702015

Abonēšanas indekss: 1095

Iznāk reizi mēnesī

Turpinām ziedojumu vākšanu žurnāla izdošanai! Ziedojumus lūdzam pārskaitīt: 

SIA IHTIS, Reģ. Nr. 40003417337

SEB banka Vecrīgas filiāle, kods: UNLALV2X, konta nr. LV33UNLA0001900469704 ar norādi Žurnāla "Svētdienas Rīts" izdošanai

PATEICAMIES PAR JŪSU ATBALSTU!

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS, reģ. Nr. 000341733

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050

Redaktore Inga Reča, tālr. +371 26459800

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

e – pasts: svetdienasrits@lelb.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!


   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »